FAGLIGE AMBITIONER

Vi sætter barren højt

Faglig passion skaber forudsætningen for et højt fagligt niveau. Passion smitter og begejstrer og er med til at skabe motivation og arbejdsglæde.

Det er vores ambition at løfte hver enkelt elev maksimalt. Det betyder, at vi stiller store krav til både elever og personale.

Høj faglighed forudsætter en lyst til at udforske og nytænke. Høj faglighed og kreativ udfoldelse går hånd i hånd.

FÆLLESSKAB


Vi skaber en god skole sammen

Vi tror på, at et fællesskab, hvor alle tager ansvar, er dannende for den enkelte.

Vi ønsker os et dynamisk, demokratisk og udviklende fællesskab.

Fællesskabet bygger på gensidig respekt og interesse for hinanden.

RUMMELIGHED


Her er plads til mangfoldighed

Vi møder hinanden med åbenhed og tolerance.

Vi prioriterer, at alle bliver hørt. Vi vil gerne møde alle idéer og holdninger med nysgerrighed og interesse.

Vi er ikke nok i os selv; vi kigger ud i verden og lader os inspirere af det, vi ser.

LIVSGLÆDE


Trivsel som forudsætning for læring og udvikling

Vi ønsker, at skolen skal være et sted, hvor man har lyst til at være. Humor og glæde skaber overskud i hverdagen.

Vi prioriterer en god stemning på skolen, baseret på nærvær og tryghed.

Vi ønsker, at eleverne skal gå herfra med en lyst til livet.