Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse forkortes AP og er et forløb og ikke et fag. AP er et samarbejde mellem dansk, engelsk, andet fremmedsprog og latin i Grundforløbet. Alle elever kommer til at arbejde med AP.

I AP skærpes din sproglige bevidsthed, og du opnår færdigheder i at analysere sprog (ordklasser, bøjningsformer, sætningsanalyse m.m.). Du får også en forståelse af latins rolle for de moderne europæiske sprog. Forløbet afsluttes med en intern skriftlig evaluering af dit udbytte, og der gives en ikke-medtællende karakter, som anføres på eksamensbeviset.

Almen sprogforståelse sikrer en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet og fungerer som en introduktion til valget af de sproglige studieretninger ved at vise, hvordan beskæftigelsen med sprog er en del af den almene dannelse. Almen sprogforståelse er et forløb, hvor sprogene samarbejder om det kernestof, der er fælles for alle gymnasiets sprogfag.

Se skolens AP-plan her (pdf)