Almen studieforberedelse (AT)

Almen studieforberedelse forkortes AT og er et forløb og ikke et fag. AT er et samarbejde mellem fag på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab, sprog og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af forskellige teorier og metoder.

Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans gennem fagligt samarbejde og styrke deres evne til at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden og deres egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse styrke elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem fag og bidrage til at kvalificere deres valg af fag i gymnasiet og deres valg af videregående uddannelse.

Timetallet til Almen studieforberedelse er ca. 200 timer svarende til et fag på B-niveau. Man har AT fra 1. til 3.g, og det afsluttes i 3.g med en obligatorisk mundtlig prøve, der afholdes på baggrund af en synopsis, man har udarbejdet med to fag som udgangspunkt. Vægten for karakteren for prøven i AT er 1½.

På Risskov Gymnasium arbejder vi efter en 3-årig plan for Almen studieforberedelse i de forskellige studieretninger. Her vil du møde fagenes indbyrdes sammenhæng og forskelligheder samt deres filosofiske og metodiske side. De enkelte AT-forløb aftales blandt klassens lærere.

Se de 7 AT forløb for årgangene her(pdf)