AT-eksamen

På denne side samler vi vigtig information til 3.g om årets AT-eksamen.

Vigtige datoer og deadlines

(Download den samlede tidsplan for AT eksamen 2019)

Mandag d. 28. januar kl. 10:00-11:30 offentliggøres årets AT-opgave og ressourcerum i Salen med efterfølgende introduktion i klasserne ved en lærer.

Onsdag d. 30. januar er der AT-bazar på A-, B- og C-terassen i 1. til og med 3. modul (se dit skema i Lectio). I forbindelse med AT-bazaren har alle klasser tid til at arbejde selv.

Mandag d. 4. februar kl. 11:30 er der DEADLINE for fagvalg i Lectio

Tirsdag d. 19. februar kl. 10:00-11:30 er der træning i teori og metode ved AT-cafélærere

Onsdag d. 20. februar kl. 8:15-16:30 er der synopsisvejledning 1.

Onsdag d. 20. marts kl. 8:15-16:30 er der synopsisvejledning 2.

Tirsdag d. 26. marts og onsdag d. 27. marts er der AT-skrivedage til færdiggørelse af synopsis (se vejledning til udarbejdelse af synopsis her, og hent synopsisforside her.

Mandag d. 1. april kl. 8:15 er der DEADLINE for aflevering af AT-synopsis i Lectio. Synopsis skal afleveres i PDF-format.

Maj/juni: mundtlig eksamen

 

Q&A

Q: Hvad skriver man på forsiden, hvor der står "hovedområde"?

A: "Hovedområde" på forsiden er naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt, humanistisk hovedområde, så det skal angives for hvert fag og hænger sammen med de metoder, du bruger.

Q: Skal man skrive en indledning i sin synopsis?

A: Du må gerne skrive en kort (motiveret) indledning, hvilket kan være en fin idé, fordi det "inviterer læseren inden for" i din synopsis og dit arbejde, hvis man skal udtrykke det lidt metaforisk. Hvis du vælger at skrive en kort indledning, så skal den placeres før og lede op til problemformuleringen.

Q: Er de 3-5 sider i AT-synopsen inklusive forside og litteraturliste?

A: Nej, de 3-5 sider i AT-synopsen er eksklusive forside, litteraturliste og eventuelle bilag.

Q: Er der en synopsisforside, man kan eller skal bruge?

A: Ja, den kan downloades her.

Q: Skal synopsis afleveres i et bestemt format?

A: Ja, synopsis skal afleveres som PDF-fil i Lectio.

Q: Må man til eksamen i AT bruge en sag, man har arbejdet med i et tidligere AT-forløb?

A: Ja, det må man gerne, men man skal anlægge en ny vinkel på sagen og bringe væsentligt nyt ind i arbejdet.

Q: Må man arbejde med den samme fagkombination til AT-eksamen, som man har arbejdet med i et tidligere AT-forløb?

A: Ja, det må man gerne.

Metodeoplæg

Du kan hente alle metodeoplæg:

Billedkunst, Biologi, Biotek & Kemi, Dansk, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Historie, Idræt, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Spansk, Naturvidenskabelig metode samlet.

Innovation i AT

Her kan du læse rammerne for innovationsopgaven på Risskov Gymnasium. Risskov Gymnasium samarbejder med Aarhus Havn, og dette samarbejde kan sagtens bruges til innovationsopgaver - læs lidt om det her.

Synopsisforside

Der er en officiel synopsisforside fra skolen, som du skal bruge. Hent forsiden her. Husk, at synopsis skal afleveres i pdf-format. Din synopsis består af

- den officielle forside (udfyldes med det, der skal stå på den) og det er forsiden på synopsen,
- selve synopsis: På side 1 (altså første side af selv synopsen efter forsiden) skriver man evt. en indledning, og derefter skriver man igen sin problemformulering med underspørgsmål. Herefter kommer så de forskellige andre afsnit af synopsen.

AT-vejledning

Her kan du læse om AT-vejledning.

Hjælp til vejledning og problemformulering under AT-eksamen

 1. Når du skal skrive din synopsis er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvad opgaven skal indeholde, og hvor du bedst kan bruge din tid og ressourcer. Derfor har vi lavet en vejledning over hele AT-eksamens forløbet, der gerne skulle kunne svare på de spørgsmål, der opstår undervejs. Klik her og download vejledningen.

 2. Når du skal skrive AT eksamen, er der nogle elementer, du skal have styr på, for at være sikker på, at opgavens videnskabelige grundlag er i orden. De elementer, du skal have styr på, kan opdeles i 5 kategorier og illustreres ofte som opgavens pentagon.

  Brug pentagonen, når du forbereder dit projekt og går til vejledning (doc.)

 3. Skal du skrive AT og Innovationsopgave, så klik her og få vejledning her

 4. Du kan også læse skolens vejleder-manual, der hjælper dig med at bruge din AT-vejleder og vejledning bedst muligt. Er du i tvivl om vejledningen så klik her.

 5. Figuren nedenfor kan også hjælpe dig i din AT-arbejds- og vejledningsproces (pdf).

  Materiale-indsamling

  Når du skal indsamle materiale til din AT-eksamen kan du først og fremmest bruge det materiale og den viden du har samlet fra de fag, du har eller har haft i løbet af din gymnasietid. Det gælder også, hvis emner eller materialer er indgået i tidligere forløb i fagene eller i AT.

  Du kan også bruge Undervisningsministeriets ressourcerum, hvor du med et log-in fra din lærer kan fordybe dig i mange forskellige emner. Klik her

   God arbejdslyst

  På Risskov Gymnasium er pædagogisk leder Brian Hølledig og Hans Elgaard Mogensen ansvarlige for afvikling af AT-eksamen.