AT-ressourcerum

Nedenfor kan du fordybe dig i Undervisningsministeriets ressourcerum til eksamen i almen studieforberedelse. Du skal bruge login for at komme ind på siderne. Kontakt din lærer, hvis du har glemt skolens login.

Vigtig kommentar til 2017-opgaven fra EMU

Må man arbejde med menneskets forhold til menneskets egen natur? Nej. Tanken med opgaven er helt klart menneskets forhold til naturen som noget andet end mennesket selv, og det fremgår også af den indledende tekst til opgaven, de ”overordnede problemstillinger”. Det er altså ikke tanken, at eleverne skriver om menneskets forhold til sin egen indre natur. Dvs. de skal vælge ud fra en forståelse af mennesket som en enhed, der givetvis indeholder meget natur, men som har et forhold til den ”anden” natur og afgrænser sig mere eller mindre vellykket i forhold til denne. (http://www.emu.dk/modul/2017-menneskets-forhold-til-naturen-stx-elever)

Vigtig rettelse til 2016-ressourcerum fra UVM
I opgavesættet almen studieforberedelse, stx (stx161-AT-25012016), der blev offentliggjort mandag, den 25. januar 2016, er der desværre fejl i ressourcerummet.

1. Titlen på linket: ”Sokrates og Platon diskuterer i Athen” er ikke korrekt.Den korrekte titel er ”Sokrates’ forsvarstale”.

2.    I linket er der gengivet et billede med en tilhørende henvisning, hvor der står: ”På den berømte freske af Rafael fra 1509-1511 ”Skolen i Athen” ser man Sokrates diskutere med sin elev Platon.” Dette er ikke korrekt.
Billedet gengiver ikke Platon og Sokrates  i billedets centrum, men derimod Platon og Aristoteles.

Københavns Universitets supplerende ressourcerum til  2015 AT-eksamen:

Det Teologiske Fakultets har også et ressourcerum du kan benytte jer af. Sitet udgør et supplement til ministeriets eget ressourcerum og indeholder forslag til temaer og litteratur i overensstemmelse med 2015 AT-tema: KOMMUNIKATION – muligheder og begrænsninger.

Se ressourcerummet her