Eksamen

  • For nuværende 3g: Studentereksamen (STX) omfatter 9 mundtlige og skriftlige prøver, herunder 1 studieretningsprojekt. (Har du 5 A-niveaufag, får du 10 eksamener, og 6 A-niveaufag medfører 11 eksamener.)

  • For nuværende 2g og 1g: Studentereksamen (STX) omfatter 10 mundtlige og skriftlige prøver, herunder 1 studieretningsprojekt. (Har du 5 A-niveaufag, får du 11 eksamener, og 6 A-niveaufag medfører 12 eksamener.)

  • For alle 3 årgange gælder, at den enkelte elev således ikke kommer til eksamen i alle fag. Hvilke af fagene der udtrækkes, afgør Undervisningsministeriet.

  • I fag på A-niveau, der både kan afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, skal du altid aflægge mindst én prøve. For nuværende 2g og 1g gælder, at der i 3g er obligatorisk prøve i skriftlig dansk.

  • For nuværende 3g er den mundtlige prøve i almen studieforberedelse obligatorisk for alle.

  • Desuden gælder den regel, at du som gymnasieelev skal aflægge mindst tre skriftlige og mindst tre mundtlige eksaminer i løbet af de tre gymnasieår.

  • Ved afslutningen af 2g skal der være afholdt mindst to officielle prøver.

 

Generel eksamensinformation for 3g og 2g/1g

Se regler for ekstra tid til træningsprøver/årsprøver og eksamen HER

Søg om ekstra tid til træningsprøver/årsprøver og eksamen HER

Søg om elektroniske eksamensopgaver HER

Officielt:
Eksamensbekendtgørelsen: Klage over prøver (kap. 10)