Mundtlige prøver

Sommereksamen 2021

Første mulige eksamensdag er den 1. juni 2021. Sidste mulige eksamensdag er den 23. juni 2021.

Dimission afholdes på grund af Corona over to dage.

Torsdag d. 24. juni er der således dimission for klasserne: 3a, 3c, 3e, 3u, 3v og 3x. 

Fredag d. 25. juni er der dimission for klasserne: 3b, 3f, 3y og 3z

 

Eksamen i Lectio 

I Lectio kan du se eksamensplanen på din forside, når du logger dig ind. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan. Det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan. Der kan ske ændringer i løbet af eksamensperioden. Du skal derfor løbende kontrollere din eksamensplan. Såfremt der sker ændringer med kort varsel (1 hverdag), vil vi sikre os, at du har fået information. Ved mistanke om fejl i eksamensplanen kontakt da straks Allan Bohnstedt. 

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelserne for de enkelte hold ses i Lectio (link i øverste vandrette menubjælke her på siden). I Lectio klikker du på » Hold (vælg relevant hold) » Studieplan » Undervisningsbeskrivelse.

Eksamensansvarlig - mundtlig eksamen

Ansvarlig for mundtlig eksamen er pædagogisk leder Allan Bohnstedt. Kontakt Allan eller din lærer, hvis du har spørgsmål om mundtlig eksamen.