Mundtlige prøver

Sommereksamen 2017

Skriftlige og mundtlige eksaminer, der afholdes før 24. maj offentliggøres i Lectio den 9. maj 2017. Samtlige eksaminer offentliggøres den 16. maj 2017. Første mulige eksamensdag er den 17. maj 2017. Sidste mulige eksamensdag er den 21. juni 2017. Dimission finder sted den 26. juni 2017.

Eksamensorientering 1g

Eksamensorientering 2g

Eksamensorientering 3g

Læs om AT-eksamen i 3g

Eksamen i Lectio 

I Lectio kan du se eksamensplanen på din forside, når du logger dig ind. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan. Det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan. Der kan ske ændringer i løbet af eksamensperioden. Du skal derfor løbende kontrollere din eksamensplan. Såfremt der sker ændringer med kort varsel (1 hverdag), vil vi sikre os, at du har fået information. Ved mistanke om fejl i eksamensplanen kontakt da straks Hans Elgaard Mogensen. 

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelserne for de enkelte hold ses i Lectio (link i øverste vandrette menubjælke her på siden). I Lectio klikker du på » Hold (vælg relevant hold) » Studieplan » Undervisningsbeskrivelse.

Eksamensansvarlig - mundtlig eksamen

Ansvarlig for mundtlig eksamen er pædagogisk leder Hans Elgaard Mogensen. Kontakt  Hans eller din lærer, hvis du har spørgsmål om mundtlig eksamen.