Mundtlige prøver

Sommereksamen 2019

Prøver, der afholdes før 24. maj offentliggøres i Lectio den 10. maj 2019. Samtlige eksaminer offentliggøres den 16. maj 2019. Første mulige eksamensdag er den 20. maj 2019. Sidste mulige eksamensdag er den 26. juni 2019. Bemærk, at øget pres på eksamensperioden pga. gymnasiereform 2017 kan betyde, at nogle 3g-elever har deres afsluttende eksamen og bliver studenter allerede i uge 25 (dato for afsluttende eksamen offentliggøres for eleverne 16. maj).

Dimission finder sted den 28. juni 2019 kl. 13:30.

Afslutning for 1g og 2g afholdes 27. juni fra kl. 13:45.

Eksamensorientering 1g

Eksamensorientering 2g

Eksamensorientering 3g

Læs om AT-eksamen i 3g

Eksamen i Lectio 

I Lectio kan du se eksamensplanen på din forside, når du logger dig ind. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan. Det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan. Der kan ske ændringer i løbet af eksamensperioden. Du skal derfor løbende kontrollere din eksamensplan. Såfremt der sker ændringer med kort varsel (1 hverdag), vil vi sikre os, at du har fået information. Ved mistanke om fejl i eksamensplanen kontakt da straks Hans Elgaard Mogensen. 

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelserne for de enkelte hold ses i Lectio (link i øverste vandrette menubjælke her på siden). I Lectio klikker du på » Hold (vælg relevant hold) » Studieplan » Undervisningsbeskrivelse.

Eksamensansvarlig - mundtlig eksamen

Ansvarlig for mundtlig eksamen er pædagogisk leder Hans Elgaard Mogensen. Kontakt  Hans eller din lærer, hvis du har spørgsmål om mundtlig eksamen.