Mundtlige prøver

Sommereksamen 2020

Prøver, der afholdes før 29. maj offentliggøres i Lectio den 11. maj 2020. Den samlede eksamensplan offentliggøres den 15. maj 2020. Første mulige eksamensdag er den 18. maj 2020. Sidste mulige eksamensdag er den 24. juni 2020.

Dimission finder sted den 26. juni 2020 kl. 13:30; fotografering af 3g-klasserne starter kl. 12.

Afslutning for 1g og 2g afholdes 25. juni 2020 fra kl. 13:45.

Eksamensorientering 1g

Eksamensorientering 2g

Eksamensorientering 3g

Læs om AT-eksamen i 3g

Eksamen i Lectio 

I Lectio kan du se eksamensplanen på din forside, når du logger dig ind. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan. Det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan. Der kan ske ændringer i løbet af eksamensperioden. Du skal derfor løbende kontrollere din eksamensplan. Såfremt der sker ændringer med kort varsel (1 hverdag), vil vi sikre os, at du har fået information. Ved mistanke om fejl i eksamensplanen kontakt da straks Hans Elgaard Mogensen. 

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelserne for de enkelte hold ses i Lectio (link i øverste vandrette menubjælke her på siden). I Lectio klikker du på » Hold (vælg relevant hold) » Studieplan » Undervisningsbeskrivelse.

Eksamensansvarlig - mundtlig eksamen

Ansvarlig for mundtlig eksamen er pædagogisk leder Hans Elgaard Mogensen. Kontakt  Hans eller din lærer, hvis du har spørgsmål om mundtlig eksamen.