Skriftlige prøver 2020

Skriftlige studentereksaminer offentliggøres i Lectio den 11. maj 2020. Første mulige eksamensdag er den 18. maj 2020. Sidste mulige eksamensdag er den 24. juni 2020. Dimission finder sted den 26. juni 2020.

Skriftlige prøver er med i udtrækket til eksamen, dvs. at du kan komme til skriftlig eksamen i et fag, der har en sådan skriftlig prøve, og at det afhænger af udtrækket fra Undervisningsministeriet, om du også kommer det.

Info: Vedrørende delte dokumenter i Google Drev

Vejledning: Eksamen med brug af pc - begrænset internet (pdf)

Vejledning: Eksamen med brug af pc - med fuld adgang internet (pdf)

Skriftlige prøver: Læs alt om skriftlige prøver her (pdf)

Træningsprøver

Tidspunkter og lokaler til træningsprøver offentliggøres på lectio. Husk, at du skal være klar i lokalet 15 minutter før prøvens begyndelse. Hvis du ønsker at låne en computer af skolen, skal du straks give besked til Brian Hølledig (se nedenfor).

 

Årsprøver

1.g-klasser skal typisk til skriftlig årsprøve i enten engelsk eller matematik. 2.g-klasserne kommer typisk til skriftlig årsprøve i dansk og i et af studieretningsfagene engelsk, samfundsfag og matematik. 3.g går til træningsprøve i de fag, de har mulighed for at komme til skriftlig eksamen i ved afslutningen af 3.g.

Computer

Husk, at du selv skal medbringe computer til en skriftlig prøve. For lån af pc til skriftlige prøver kontakt pædagogisk leder Brian Hølledig.

Rettigheder

For alle prøver gælder, at du som eksaminand har ejendomsret til dit eksamensprodukt i to måneder. Herefter tilhører produktet skolen.

Ansvarlig for skriftlige prøver er pædagogisk leder Brian Hølledig. Kontakt Brian, hvis du har spørgsmål om skriftlige prøver.