Elevtid

Med start fra 2. semester skal alle 1.g'ere bruge en del af deres elevtid på skolen.

Det betyder:

•       50 % af elevtiden afvikles på skolen

•       Ca. 2 lektioner mere om ugen

•       Lektionerne placeres mellem 08:00 og 15:15

•       Tiden til skriftligt arbejde hjemme halveres.

På denne måde håber vi, at I får endnu bedre muligheder for at blive dygtige til at skrive.

Hvis du vil vide mere om ordningen, så klik her(pdf) eller spørg dine faglærere i de skriftlige fag.

Pædagogisk leder Brian Hølledig