Klare profiler

I projektet 'Klare profiler i studieretningen og fagligt samspil', som er støttet af Undervisniningsministeriet, samarbejder Risskov Gymnasium med 8 gymnasiale skoler omkring udvikling og toning af studieretninger. I denne proces faciliteres skolernes arbejde af følgeforskere. I projektet er fokus på:

  • At styrke det faglige samspil og toning af fagene

  • At opstille fælles didaktiske mål og fælles progression for den enkelte studieretning

  • At skabe gode rammer for lærernes samarbejde

  • At skabe gode rammer for fælles planlægning

        (jvf. undervisningsministeriets udmelding til skolerne)

Læs mere her