Studieretningsopgave (SRO)

Formålet med studieretningsopgaven i 2.g er at træne udarbejdelsen af studieretningsprojektet i 3.g, dvs.:

  • 1. At udvikle en selvstændig evne til gennem skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig problemstilling.
  • 2. At skrive en større opgave, hvor der lægges vægt på, hvordan du har fremstillet et sagsforhold, og hvordan du teknisk har udarbejdet opgaven (formalia).

Endvidere er der tale om, at studieretningsopgaven i 2.g tager udgangspunkt i undervisningsforløb, mens studieretningsprojektet i 3.g er et selvstændigt forløb.

Klik her for at læse skolens generelle vejledning i studieretningsopgaven (SRO) (pdf)

Studieretningsopgaven 2017/18 – Fremgangsmåde og tidsplan

SRO forberedes i studieretningsfagene og afsluttes med en skriftlig opgave. Der er afsat 15 elevtimer til SRO.
SRO-lærerne udarbejder en tids- og indholdsplan til eleverne, som viser, hvornår og hvordan arbejdet med SRO foregår.
SRO-lærerne indarbejder gruppevejledning og individuel vejledning, så eleverne trænes i vejledningsprocessen som forberedelse til SRP i 3g.
  
Eleverne skal have mulighed for at vælge fagkombinationer inden for deres studieretningsfag. Den endelige opgaveformulering afgrænses som hovedregel til at omfatte to studieretningsfag. Det vil sige, at elever med fx SA EN Ma som hovedregel kan vælge mellem kombinationerne SA-EN, SA-Ma og EN-Ma. SRO-lærere med ønske om kun at inddrage to ud af tre studieretningsfag kontakter CP for nærmere aftale.

Lærerne kan tilrettelægge SRO, så eleverne i undervisningstiden arbejder ud fra en opgaveformulering tæt på den endelige. Derved kan eleverne blive grundigt indført i at forberede og skrive dele af deres SRO før skrivedagene. Det er vigtigt, at den endelige opgaveformulering ikke i alle detaljer er kendt af eleven før tidspunktet for offentliggørelsen. Det betyder, at den endelige opgaveformulering skal indeholde fx et mindre, ukendt bilag eller en formulering om, hvad der ønskes lagt særlig vægt på i opgaven.

Hensigten er at træne eleven i at afkode og opfylde forventningerne formuleret i opgaveformuleringen, herunder være forberedt på, at der kan være mindre elementer i opgaveformuleringen, som ikke er kendt på forhånd, svarende til SRP i 3g. 
Tidsplanen for studieretningsopgaven (sro)

Før juleferien 2017: Studieretningslærerne orienterer 2g om studieretningens SRO-område og -køreplan og gennemgår den generelle opgavevejledning, som ligger på skolens hjemmeside.

Januar-februar 2018: Arbejde med SRO i undervisningen. 
Onsdag 28. februar kl. 13.45 (4. modul) offentliggør SRO-lærerne opgaveformuleringen. I 4. modul underviser en af SRO-lærerne klassen, offentliggør den endelige opgaveformulering via Opgaver i lectio og forbereder eleverne på de følgende to SRO-skrivedage. Lærerne minder eleverne om fremgangsmåde for aflevering af SRO og frist for at oploade opgaven i lectio fredag 2. marts kl. 15.15.
  
Torsdag 1. marts - fredag 2. marts deadline kl. 15.15: to SRO-skrivedage. Almindelig undervisning er aflyst for 2g, og lærerne har lagt en plan for vejledning af eleverne, som sker ved fremmøde på gymnasiet og/eller elektronisk kontakt. 
Fredag 2. marts kl. 15.15 er der deadline for aflevering af SRO i lectio. Eleverne oploader i lectio som anvist af lærerne.

Senest fredag 6. april tilbageleverer SRO-lærerne opgaverne og giver den enkelte elev feedback. Eleverne får en karakter og anvisninger på stærke og svage sider i opgaven. SRO-lærerne går i dialog med eleven om kompetencer og erfaringer med at skrive en større skriftlig opgave, herunder om ting relevante for SRP i 3g, så eleverne spores lidt ind på det.
 
På RiG er vicerektor Helene Clemens Petersen ansvarlig for at tilrettelægge studieretningsopgaven i 2.g.