Studieretningsprojekt i 3g (SRP)

SRP - DATOPLANEN 2018-19

Datoer

 

Aktiviteter

31. august kl. 11.00

Orientering om SRP i salen ved vicerektor Helene Clemens Petersen og orientering om SRP Boost ved læsevejleder Birgitte Yde.

Mandag 10. september

SRP optakt, som er en undervisningsdag med SRP-cases i to studieretningsfag ved to studieretningslærere.

Onsdag 19. september kl. 12.00

Eleverne har deadline for elektronisk indtastning i lectio:

(1) Bindende fagvalg af ét studieretningsfag på A-niveau plus et andet fag fra elevens fagrække på mindst B-niveau. (2) Formulering af område, max. 5 ord.

Begyndelsen af oktober

Vejledningstidspunkter for første vejledning offentliggøres af skemalægger i lectio.

Vejledere vil også fremgå.

Tirsdag 9. oktober kl. 10-16.30 og

Onsdag 10. oktober kl. 8.15-16.30

Første vejledning.  Et kvarter per elev. Der er mødepligt til vejledningen. Vejledningstider i lectio ved skemalægger.

Senest 30. oktober

Vejlederne skal have godkendt elevens område inden anden vejledning.

Mandag 5. november kl. 8.15-16.30 og

Tirsdag 6. november kl. 10-16.30

Anden vejledning. Et kvarter per elev. Der er mødepligt til vejledningen. Vejledningstider i lectio ved skemalægger.

Onsdag 28. november kl. 11 og kl. 13.30

Kl. 11.00-11.30: SRP-instruks i brug af Netprøver.dk. Alle 3g’er i Salen.

Kl. 13.30: Offentliggørelse af SRP-opgaveformuleringer via Netprøver.dk. Alle 3g’er møder på Torvet, hvor også vejlederne vil være til stede, så eleverne kan stille eventuelle opklarende spørgsmål til opgaveformuleringen.

Torsdag 29. og fredag 30. november

Skrivedag 1 og 2. It-kontakt mulig med vejledere.  Eleverne er velkomne til at arbejde på RiG i klasselokaler, som stilles til rådighed. Der vil være hjælp til generel opgaveskrivning. Se lectioskema for nærmere info.

Tirsdag 11. december - torsdag 20. december

Skrivedag 3-10. Tredje vejledning ligger 14. og 17. december. Se nedenfor.

Fredag 14. december kl. 8.15-16.30 og

Mandag 17. december kl. 8.15-16.30

Tredje vejledning. Et kvarter. Der er mødepligt til vejledningen. Vejledningstidspunkter i lectio ved skemalægger.

Torsdag 20. december kl. 11.00!

Eleven har deadline kl. 11.00 for elektronisk aflevering af SRP i Netprøver.dk.

Eleven har ansvaret for, at computer og internetforbindelse fungerer, så deadline overholdes.

Eleven skal være at træffe umiddelbart efter kl. 11.00 på mobiltelefon og kunne møde på skolen umiddelbart efter, hvis skolen konstaterer, at eleven ikke har afleveret korrekt i Netprøver.dk.

Her er de link, du som elev skal orientere dig i

Undgå snyd

Skolen betragter det som snyd, hvis du kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer dette som dit eget produkt. Du må heller ikke afskrive eller låne en anden elevs skriftlige opgave og aflevere den, som om du selv har skrevet den, ligesom du ikke må få en anden til at skrive din opgave eller dele heraf. Desuden er det ikke tilladt at afskrive afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. Rådfør dig med dine vejledere om passende brug af kilder og citater. Se i øvrigt definitionen på snyd i Elevens A-Z.

Sygdom

Skulle du være så uheldig at blive syg i SRP-skriveperioderne, er det vigtigt, at du får en lægeerklæring, som bl.a. oplyser om det antal dage, du er syg. Lægeerklæringen afleveres på skolens kontor, og du skal træffe aftale med vicerektor Helene Clemens Petersen om erstatningsdage til at skrive SRP i. 

Kontaktperson

På RiG er vicerektor Helene Clemens Petersen ansvarlig for tilrettelæggelse af studieretningsprojektet i 3.g.