Studieretningsprojekt i 3g (SRP)

Tidsplanen for SRP i skoleåret 2017-18 er:

Datoer

Aktiviteter

31. august kl. 11.00

Orientering om SRP i Salen ved Helene Clemens Petersen, vicerektor, og orientering om SRP Boost ved læsevejleder Birgitte Yde.

 

11. september

SRP optakt, som er en undervisningsdag med SRP-cases i to studieretningsfag ved to studieretningslærere.

21. september kl. 12.00

Eleverne har deadline for elektronisk indtastning i Lectio: (1) Bindende fagvalg af ét studieretningsfag på A-niveau plus et andet fag fra fagrækken på mindst B-niveau. (2) Formulering af område, max. 5 ord.

Begyndelsen af oktober

Vejledningstidspunkter for første vejledning offentliggøres i Lectio.

Vejledere vil også fremgå.

11. oktober (kl. 8.15-16.30)

Første vejledning. Et kvarter per elev. Der er mødepligt til vejledningen. Vejledningstider i Lectio.

Senest 30. oktober kl. 12

Vejlederne skal have godkendt elevens område inden anden vejledning.

6.-7. november (kl. 12.00-16.30)

Anden vejledning. Et kvarter per elev. Der er mødepligt til vejledningen. Vejledningstider i Lectio.

29. november kl. 13.30

Offentliggørelse af SRP-opgaveformuleringer via Lectio. Elever skal være til stede på Torvet, hvor også vejlederne vil være til stede til afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende opgaveformuleringen.

30. november og 1. december

Skrivedag 1 og 2. It-kontakt mulig med vejledere. Muligt at arbejde på RiG i klasselokaler. Lokaler og hjælp til generel opgaveskrivning vil fremgå af Lectio.

11.–20. december

Skrivedag 3-10. Inklusive vejledning af et kvarter med mødepligt 14.-15. december.

14. december (kl. 8.15-16.30) - 15. december (kl. 8.15-13.30)

Tredje vejledning á et kvarter. Der er mødepligt til vejledningen. Vejledningstidspunkter i Lectio.

20. december kl. 11.00!

Deadline kl. 11.00 for elektronisk aflevering af SRP i Lectio.

Elever har selv ansvaret for, at computer og internetforbindelse fungerer, så deadline overholdes.

Elever skal være at træffe umiddelbart efter kl. 11.00 på mobiltelefon, hvis skolen konstaterer, at eleven ikke har afleveret korrekt i Lectio.

 

Her er de link, du som elev skal orientere dig i

Undgå snyd

Skolen betragter det som snyd, hvis du kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer dette som dit eget produkt. Du må heller ikke afskrive eller låne en anden elevs skriftlige opgave og aflevere den, som om du selv har skrevet den, ligesom du ikke må få en anden til at skrive din opgave eller dele heraf. Desuden er det ikke tilladt at afskrive afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. Rådfør dig med dine vejledere om passende brug af kilder og citater. Se i øvrigt definitionen på snyd i Elevens A-Z.

Sygdom

Skulle du være så uheldig at blive syg i SRP-skriveperioderne, er det vigtigt, at du får en lægeerklæring, som bl.a. oplyser om det antal dage, du er syg. Lægeerklæringen afleveres på skolens kontor, og du skal træffe aftale med vicerektor Helene Clemens Petersen om erstatningsdage til at skrive SRP i. 

Kontaktperson

På RiG er vicerektor Helene Clemens Petersen ansvarlig for tilrettelæggelse af studieretningsprojektet i 3.g.