Studieretningsprojekt (SRP)

Datoplanen for SRP og hjælpedokumenter til SRP kan findes på FF8 (SRP)-siden på Flerfaglige forløb-sitet. (Siden kræver login med din skolekonto til Google - email: <UNI-login>@apps.risskov-gym.dk og din skolekode.)

Præsentation af rammerne for skolens brug af den videnskabelige basismodel kan downloades HER.

Se derudover informationerne nedenfor.

Undgå snyd

Skolen betragter det som snyd, hvis du kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer dette som dit eget produkt. Du må heller ikke afskrive eller låne en anden elevs skriftlige opgave og aflevere den, som om du selv har skrevet den, ligesom du ikke må få en anden til at skrive din opgave eller dele heraf. Desuden er det ikke tilladt at afskrive afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildeangivelse. Rådfør dig med dine vejledere om passende brug af kilder og citater. Se i øvrigt definitionen på snyd i Elevens A-Z.

Sygdom

Skulle du være så uheldig at blive syg i SRP-skriveperioderne, er det vigtigt, at du får en lægeerklæring, som bl.a. oplyser om det antal dage, du er syg. Lægeerklæringen afleveres på skolens kontor, og du skal træffe aftale med vicerektor Helene Clemens Petersen om erstatningsdage til at skrive SRP i. 

Kontaktperson

På RiG er vicerektor Helene Clemens Petersen ansvarlig for tilrettelæggelse af studieretningsprojektet i 3.g.