Bioteknologi - Matematik - Fysik

med fagene bioteknologi A, matematik A og fysik B
for dig der vil udforske Verden ud fra de mindste molekyler og den vildeste teknologi.

  • Hvad er enzymer, og hvorfor er de så vigtige for livet på jorden? 
  • Kan stamcelleforskning redde liv? 
  • Hvordan bliver halm til bioethanol?
  • Hvordan fremstiller man øl? 
  • Hvordan kan smart teknologi gøre verden grønnere?

Disse og andre vigtige spørgsmål, valgt i samarbejde med din klasse og lærer,  vedrører den nyeste forskning inden for bioteknologi og er eksempler på emner, som du vil komme til at arbejde med på denne studieretning.

Bioteknologi er en ung studieretning med hovedvægt på anvendelse af biokemi, som tager udgangspunkt i praktisk anvendelse og  spænder bredt fra celleniveau til industriel produktion.

Studieretningens emner har både aktualitet og  samfundsfaglig vinkel.

På studieretningen vil fagene matematik, fysik og bioteknologi inspirere og støtte hinanden, men også resten af fagrækken spiller aktivt med i det fælles fokus omkring at gøre verden grønnere. 

Mindst 20 % af  undervisningstiden i bioteknologi og fysik foregår med konkrete undersøgelser og eksperimenter i skolens laboratorier. Du får “hands on” på den viden du arbejder med. 

Du og din klasse kommer på universitetsbesøg, møder forskere og arbejder selv med eksperimenter i universitetets laboratorier. Vi tager på spændende virksomhedsbesøg, der viser nye sammenhænge mellem den viden du har fra bøgerne og verden uden for gymnasiets mure.

I bioteknologi lærer du om menneskets gener og hvordan de styrer funktionerne af din krop. Vi arbejder med medicinfremstilling, så du både får indblik i den biologiske og kemiske vinkel.  Du lærer om hvordan vi med test af et menneskes gener kan få indblik i  vores sundhed og mulige behandlinger.

Det ældste bioteknologiske emne er ØL. Siden oldtiden har man brygget øl og du skal selvfølgelig også selv producere øl, for at lære om denne teknologi. 

Der er mange andre emner udover de nævnte - fællesnævneren for emnerne er det tværfaglige spil mellem biologi, kemi og teknologi.

I matematik får du udbygget din logiske sans og forståelse for strukturer i verden og du lærer en lang række metoder til modellering og problembehandling. Du får en solid viden om klassiske matematiske discipliner – herunder statistik, sandsynlighedsregning og differentialregning, og du lærer at forklare beviser og  anvende matematikprogrammer. Matematik er uundværlig i mange erhverv – f.eks. inden for naturvidenskab, teknologi og medicin. På bioteknologi-studieretningen får du rig lejlighed til at anvende din viden fra matematik til at løse spændende problemstillinger i både biotek og fysik.

I fysik udforsker du sammenhænge og regler i natur og teknik gennem teori og praktiske eksperimenter. Du lærer alt lige fra at studere altings byggesten i atom- og kernefysik til et samlet overblik over solsystemet og universet under emnet kosmologi. Du lærer om naturen i bred betydning ved at arbejde med emner som energi, kræfter, bølger og radioaktivitet. I faget lærer du at løse fysiske problemstillinger såvel teoretisk samt gennem eksperimenter med efterfølgende databehandling med brug af forskellige IT-værktøjer.
I biotek studieretningen indgår fysik naturligt i samarbejder med både matematik og bioteknologi, f.eks. i emner som kræft og medicinsk fysik.

Elevcitater fra 2x på RiG:
“Bioteknologi redder verden”

“Studieretningen med bioteknologi, matematik og fysik er spændende, udfordrende og ikke mindst en anderledes studieretning, hvor det mest spændende fra biologi og kemi indgår. Man får et mere virkelighedsnært indblik og man kan sætte mange af tingene i perspektiv til hverdagen.”

“Bioteknologi er et spændende fag, da man får et større indblik i kroppens opbygning. Man får en bedre forståelse af, hvordan kroppen fungerer og hvordan de forskellige ting i ens krop hjælper til at hele systemet kan fungere. Men biotek er mere end det, biotek kan nemlig også være med til at beskrive forskellige stoffer og stoffers opbygning i vores dagligvarer mm.”

“Bioteknologi giver viden om industrielle processer og  nyeste teknologier på en fed måde fx. brugen af enzymer og hvordan man producerer lactosefri mælk”

Interesse- og uddannelsesmuligheder

Studieretningen sikrer dig adgang til mange naturvidenskabelige og tekniske studier på universiteterne. Den er oplagt at vælge, hvis du f.eks. drømmer om at blive læge, dyrlæge, miljøteknolog, farmaceut eller uddannelser der arbejder med fødevareteknologi.

Studieretningen giver også et solidt fagligt grundlag, hvis du har planer om at vælge en professionsuddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker eller laborant. Den giver gode muligheder for fremtidige jobs inden for det private erhvervsliv, sundhedssektoren, undervisning og forskning.

Du har 2 valgfag på denne studieretning, så du har gode muligheder for at være med til at præge sammensætningen af dine fag. 

Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk. Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine valgfag. 

Se også vores korte brochure om studieretningen