Engelsk - Spansk - Tysk

Interesserer du dig for kommunikation og formidling? Har du lyst til at blive god til sprog, som du kan bruge i praksis? Kan du se dig selv som aktiv medspiller i en globaliseret verden? Så er denne studieretning noget for dig!

Med sin skarpe sproglige profil er denne studieretning for dig, der

  • vil ud i verden og er åben over for mødet med andre mennesker

  • gerne vil kende til kultur og sprog i andre lande end dit eget

  • vil formidle viden om kultur og samfundsforhold på fremmedsprog

Elevcitat: “Vi er superglade for Engelsk A/Spansk A, og der er et klart fokus på spansk på denne studieretning. Mange af os har valgt studieretningen, fordi vi interesserer os for spansk sprog og kultur. Den sproglige kombination giver en god helhed og forståelse af sprog, og hvor det kommer fra”. 

I spansk dykker vi ned i unges hverdag med studier, arbejde og sport i Spanien og Latinamerika; vi dyrker sprog og udtryk i sange, billeder og litteratur i diverse medier fra de mange spansktalende lande samt laver præcise nedslag i historien bag aktuelle emner overalt i den spansktalende verden. Vi arbejder kort sagt med sprog, kultur og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika med fokus på kommunikation og formidling. 

Du har spansk på A-niveau, dvs. i 3 år.

I engelsk arbejder vi med kultur, historie, samfundsforhold i den engelsktalende verden, primært Storbritannien og USA. Vi arbejder bredt emnemæssigt og har særligt fokus på engelsk som et internationalt, professionelt kommunikationssprog. 

Desuden arbejder vi med områder, hvor engelsk og spansk mødes – engelsk er verdenssprog og møder spansk i Latinamerika og blandt spansktalende i USA.

Du har engelsk på A-niveau (3 år) og får dermed det grundlag, der skal til for at kunne kommunikere på skrift og i tale på et højt niveau.   

I tysk er fokus på mundtlig kommunikation og formidling af aktuelle emner. Tyskland har nu og historisk en helt særlig rolle i Europa, og faget støtter op om den sproglige fordybelse i studieretningen. 

Du har tysk på C-niveau, dvs. i 1 år. 

Elevcitat: “Engelsk A/Spansk A er overordnet en rigtig god og spændende studieretning med mulighed for faglig udfoldelse og relevant undervisning.”

Du og din klasse kommer på sprogophold i mindst ét af de lande, der indgår i studieretningen, og du får mulighed for at tage på sprogcamps sammen med andre unge fra hele landet, der interesserer sig for sprog.

Hvad kan du bruge studieretningen til?

Med denne studieretning har du ligesom på alle andre studieretninger på stx adgang til næsten alle videregående uddannelser.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en lang række uddannelser primært inden for det sproglige område som fx sprog, kultur og kommunikation - men også til samfundsvidenskabelige studier som psykologi og sociologi. Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier. Vidste du fx, at du med denne studieretning kan læse idræt, hvis du vælger fysik på B-niveau? 

Du har 3 valgfag på denne studieretning, så du har særligt gode muligheder for at være med til at præge sammensætningen af dine fag. 

Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk. Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine valgfag.