Musik - Engelsk - Matematik

Musik A - Engelsk A / Musik A - Matematik A

Er du vild med musik og har lyst til at vide mere om, hvordan den fungerer? Har du lyst til at udtrykke dig gennem at synge eller spille? Kunne du tænke dig en gymnasietid, hvor der er plads til både faglighed og livsglæde? Vil du være en del af en udadvendt gymnasiekultur, hvor du sammen med andre musikfolk kommer til at være aktiv deltager ved musikcafeer og koncerter på gymnasiet? Så er musikstudieretningen noget for dig!

Citater fra musikelever i 2g:
“Jeg kan meget godt lide musik, fordi det på en måde er et todelt fag. På den ene side har vi den del, hvor vi spiller musik, lærer diverse instrumenter at kende og lærer at spille sammen med andre, og på den anden side er der det teoretiske, hvor vi lærer om hvad hjernerne bag musikken har tænkt om det, hvilket også giver et bedre indblik i, hvordan man selv kan lave musik.”

“Musikfaget skaber et socialt miljø af andre musikinteresserede unge. Derudover får man udvidet sine musikalske evner og kompetencer, men med et tilpas tempo.”

“Jeg har valgt musik på A-niveau, fordi jeg her kan arbejde mere kreativt og eksperimenterende, end i mange andre fag. Udover det giver faget en mulighed for at forbedre sig musikalsk bl.a. gennem sammenspil og fællessang.”

“Musikfaget hjælper med at skabe samt støtte din egen kreative identitet, hermed skaber musikfaget også en selvtillid, du både får gavn af når du optræder, men især også fagligt.

Hvad arbejder vi med i musikstudieretningen?
I musikmodulerne undersøger vi den musik, vi lytter til. Vi hører både klassisk og moderne musik, lytter til hip hop, metalrock, soul - til sonater og symfonier. Vi undersøger også den kultur, den historiske tid og det samfund, musikken stammer fra. I samarbejde med engelsk kunne det f.eks. være barokken, London i 1980’erne, borgerrettighedsbevægelser i Sydstaterne i USA i 1960’erne, ungdoms- og subkulturer i DK, Black Music Matter mm.

For at blive dybe og nuancerede i vores musikundersøgelser skal vi lære noget om grundbestanddelene i musik: rytmik, harmonik, melodik, sound, instrumentation, arrangement. Du kommer altså til at lære musikteori og at bruge noder. I musikteorien finder du i øvrigt en tydelig forbindelse til matematik, som også kan kombineres med musik.

Det er ikke teori det hele, for du kommer til at bruge din oplevelse af musikken, at sætte ord på den og finde koblingen mellem oplevelse og analyse. Hvad enten du har spillet og sunget hele dit liv, eller du kommer med en stor interesse for musik – uden så meget spilleerfaring - kan du få stort udbytte af denne studieretning. Du lærer at håndtere flere instrumenter på et basisniveau og får også mulighed for at specialisere dig og at finde ”dit instrument”. Desuden skal du synge og danse – og du vil opleve, at alle kan synge og danse!

Når du udøver musik, sker der noget magisk: Du skal koncentrere dig, du skal udtrykke noget, hoved og krop skal arbejde sammen – og du skal kunne lytte og spille sammen med dine holdkammerater. Det er en udviklende og tilfredsstillende proces, der giver humør og energi til et stx-forløb!

Du får derfor udviklet rigtigt mange kompetencer:

  • Performance-kompetence: Evnen til at performe, at stå på en scene og bruge en
  • mikrofon.
  • Social kompetence: Evnen til at lytte, styre eller blive styret, spille sammen, skabe
  • sammen – samarbejde.
  • Kreativ kompetence: Evnen til kreativt at skabe din og jeres version af noget musik
  • på en original måde.
  • Faglig kompetence: Evnen til at analysere et bredt udsnit af parametre – i musik er
  • det især harmonik, rytmik, melodik, sound mm - er central i en akademisk verden.
  • Arbejdet med nodeteori og skriftligt arrangement lærer dig at arbejde med abstraktion
  • og tegn.

Musikstudieretningen med Musik A kan kombineres med enten engelsk eller matematik.
Begge fagkombinationer giver rigtig gode muligheder for samarbejde: I engelsk gælder det
indenfor undersøgelse af tidsperioder, tekster og kulturer – jf. de emner, der er nævnt
ovenfor i denne tekst.

Matematik har en tæt og naturlig forbindelse til musik helt tilbage fra antikken. Det giver
gode muligheder for fælles emner indenfor bl.a. talforhold og musikteori, akustik og
kompositionsprincipper.

Musikstudieretningen MU-MA giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Det
samme gør MU-EN, som, hvis du senere ønsker at gå i naturvidenskabelig retning, let kan opgraderes med valgfag MA A.