Global Society Class

Risskov Gymnasium goes global - undervisning i samfundsfag og religion på engelsk!

Gymnasiets c-klasser kalder vi "Global Society Class". Sigtet med denne studieretning er at give eleverne et stærkt globalt udblik, solide færdigheder i engelsk og styrkede studiekompetencer.

Global-studieretningen har fagene Samfundsfag A - Engelsk A - Matematik B. Og undervisningen i samfundsfag, historie, religion og engelsk, naturligvis - gennemføres udelukkende på engelsk.

I Global Society Class undervises der i en mangfoldighed af emner, der vedrører globaliseringen. Ud over Globalization, selvfølgelig, er nogle af emnerne The EU, The American Presidential Election og The Climate Debate. Desuden deltager GSC-elever i debat-arrangementer efter amerikansk forbillede med GSC-elever fra Rungsted Gymnasium.

Eleverne i Global Society Class kommer på studierejse til Washington. GSC-klasser har også været i London på 3g-ekskursion. Som elev må man derfor påregne højere udgifter til rejseaktiviteter, hvis man vælger Global-studieretningen.

Se billeder fra 3c' ekskursion til London (pdf)

Til slut vil både den mundtlige og skriftlige eksamen i samfundsfag og den mundtlige eksamen i religion foregå på engelsk. Undervisningsministeriet bakker op om vores initiativ og har givet denne særlige studieretning det blå stempel, blandt andet ved at sikre kvaliteten af dens eksaminer på engelsk. 

Velkommen til Global Society Class!

Se flere studieretninger under Samfund

Klik her og se hvilke videreuddannelsesmuligheder og jobs du evt. kan få med denne studieretning