Gå til hoved-indhold

Forældrekonsultation

07/02/23

Tirsdag den 7. februar og onsdag den 8. februar, i tidsrummet fra klokken 17.00 til 20.00.

Om forældrekonsultationen
Den individuelle forældrekonsultation er en samtale på ti minutter mellem forældre/værger, eleven og faglæreren. Forældrekonsultationen giver mulighed for at drøfte elevernes standpunkt i det enkelte fag. Læreren vil blandt andet komme ind på arbejdsindsats, holdning til undervisningen og udbytte af undervisningen. Derudover er man naturligvis også meget velkomne til selv at tage emner op.

Sådan tilmelder I jer
Tilmelding til forældrekonsultationen foregår i Lectio. På elevens forside af Lectio findes et link til tilmeldingssiden. På tilmeldingssiden kan der ønskes forældrekonsultationer med op til fem lærere.

Tilmeldingsfristen er 1. februar kl. 10.00.

Sådan ser I tidsplanen i Lectio
Efter tilmeldingsfristen er udløbet, laver vi en tidsplan for forældrekonsultationerne. Tidsplanen kan I se i elevens skema i Lectio senest den 2. februar klokken 15.00.

Hvis eleven ikke kan deltage
Vi anbefaler, at eleven deltager i forældrekonsultationen, hvis det er muligt. Vær opmærksom på, at forældre og værger til elever over 18 år skal medbringe skriftligt samtykke fra eleven, hvis eleven ikke deltager i forældrekonsultationen.

Tilbage