Gå til hoved-indhold

Velkommen til Risskov Gymnasium

På Risskov Gymnasium har vi de fire kerneværdier: Faglige ambitioner, fællesskab, rummelighed og livsglæde. Vi ønsker, at din studentereksamen bliver et trinbræt til netop din drømmeuddannelse og en spændende fremtid. For os er det vigtigt, at du trives, mens du går her. Trivsel er en forudsætning for al læring og udvikling, og derfor gør vi også alt for, at vores elever møder meningsfylde fællesskaber - både i det faglige i undervisingen men i høj grad også i alle vores aktiviteter, som ligger rundt om undervisningen. 

Vi forbereder eleverne til videregående uddannelse, og vi tilegner eleverne almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Vi realiserer uddannelsens formål inden for en bred almen fagrække. Undervisningen lægger vægt på både teori og på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger. Samlet set er fagligheden nært forbundet med videnskabsfagene inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

STX består af et grundforløb og et efterfølgende studieretningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og skal afklare eleverne i deres valg af studieretning, gøre dem i stand til at gennemføre studieretningen og give dem forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder. Studieretningsforløbet skal give eleverne mulighed for faglig fordybelse og styrkelse af fagligheden.

Ansøg Risskov Gymnasium

Hvis du gerne vil søge ind på Risskov Gymnasium, skal du gå ind på hjemmesiden www.optagelse.dk og klikke på ”Søg ungdomsuddannelse”.

Hvis du har sprøgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

Læs mere her