Gå til hoved-indhold

Kære Forældre

Vi er glade for at byde jer og jeres børn velkommen på Risskov Gymnasium.

Det betyder meget for de unges trivsel, at I som forældre ved, hvad der foregår på skolen og i undervisningen - både i forhold til det faglige og sociale. 

Det er vigtigt, at I som forældre støtter og bakker op om jeres børns uddannelse. Derfor ønsker vi også det stærke samarbejde skole og forældre imellem, så vi sammen kan sikre, at de unge får de helt rigtige rammer for udvikling og læring.

Hvis der er noget, som I har brug for at vende personligt med en repræsentant fra skolen, så er I velkommen til at kontakte skolens ledelse eller klassens studievejder.

 

I kan finde skolens ansatte her

Forældrekontakt

Når dit barn begynder i gymnasiet, vil vi i løbet af grundforløbet invitere jer forældre til en forældreaften, hvor vi fortæller om skolen. Derudover vil vi komme ind på praktiske ting i forbindelse med opstart og det videre forløb i studieretningsklasserne. I vil også vil få en gennemgang af vores studieretninger, så I kan tale med jeres børn om selve studieretningsvalget, som de foretager i oktober i grundforløbet.

Derudover inviterer vi til forældresamtaler efter karaktergivningen i februar – forældresamtalerne ligger i uge 6. Her kan I sammen med jeres barn og vores lærere få en god snak om både trivsel, det sociale og ikke mindst det faglige i undervisningen.

I det daglige bestræber vi os på at tale direkte med eleverne om deres skolegang, karakterer, trivsel og andre forhold, der relaterer sig til deres hverdag på skolen. Vi kan dog kontakte jer som forældre, hvis der er en særlig grund. Så snart jeres barn blevet 18 år, så må vi ikke længere kontakte jer uden jeres barns accept. Vi opfordrer ofte vores elever til at involvere forældre og til at invitere forældre med til møder på skolen for at skabe et samarbejde omkring elevens skolegang og trivsel.

Vi forventer, at I hjemme taler med jeres børn om skolehverdagen med både lektier, skriftlige opgaver, undervisning og alt det sociale. Vi opfordrer jer til sammen med jeres barn at logge ind i Lectio, hvor I kan følge både skema, lektier, fravær og karakterer. Vær opmærksom på, at I som forældre ikke får et selvstændigt login, og I kan derfor kun tilgå informationerne i Lectio gennem jeres barns login.

Skolen følger de enkelte elevers fravær og sikrer, at der bliver fulgt op på fravær. Så længe dit barn er under 18 år, vil du modtage en meddelelse e-boks, hvis dit barn får et varsel.

Hvordan er det at starte i 1.g? 

Nye klassekammerater, nye omgivelser, nye fag og nye lærere. Der er mange nye ting, som du skal forholde dig til, når du begynder i gymnasiet. På Risskov Gymnasium gør vi meget ud af, at din skolestart bliver så tryg og god som muligt, og vi sørger for, at du hurtigt får et godt socialt ståsted midt i alt det nye. Hos os hænger både det faglige og det sociale sammen, når vi taler trivsel og fællesskab. 

Hvad forventer vi af eleverne?

Vi forventer, at vores elever deltager aktivt i både undervisningen og i deres hverdag på skolen. Der er mødepligt, og vi forventer, at de møder forberedte op til undervisningen, og at de laver deres skriftlige arbejde til tiden. Det er et fuldtidsarbejde at gå i gymnasiet, og skolearbejdet skal prioriteres før erhvervsarbejde. Eleverne må forvente, at der kun i begrænset omfang er plads til erhvervsarbejde ved siden af skolen.  

At være gymnasieelev kræver en stor portion selvstændighed og lyst til skolearbejde. Der vil i perioder være mange lektier og afleveringer, og det er derfor vigtigt, at dit barn er klar til at yde en arbejdsindsats - både i forhold til det faglige og det sociale på skolen.

Studievejledning

Hver klasse får tilknyttet en studievejleder. Har dit barn problemer af uddannelsesmæssig, økonomisk, social eller personlig karakter, så henvend dig til skolens studievejledere. 

Du kan kontakte studievejlederne her

Læsevejledning

Gymnasiets læsevejledere kan hjælpe dig, hvis du har læse- og skrivevanskeligheder. Du kan kontakte læsevejlederne, hvis dit barn oplever udfordringer med lektielæsning, eller hvis dit barn har svært ved at strukturere skriftlige opgaver.

Alle 1.g elever møder læse- og skrivevejlederne i løbet af de første par uger, hvor vi kommer rundt i alle klasser og laver elektronisk screening af læse- og skrivefærdigheder.

Du kan kontakte læsevejlederne her

Matematikvejledning

Vores matematikvejledere kan hjælpe, hvis dit barn har specifikke matematikvanskeligheder (dyskalkuliske træk), eller har større generelle matematikvanskeligheder.

I 1.g laver alle elever en introscreening i et af de første matematikmoduler. Vi tager herefter en samtale med alle, hvor der er mistanke om, at der kan være specifikke matematikvanskeligheder. 

I 2.g efter træningsprøven for Matematik B eleverne laver vi et intensivt træningsforløb for de elever, der er dumpet i træningsprøven.

Du kan kontakte matematikvejlederne her

Velkomstbrev og egenbetaling

Vi glæder os meget til at modtage dit barn på skolen til august.

Omkring 1. juli modtager I et velkomstbrev. I brevet kan I læse nærmere om introprogram, klasser og studiegrupper og meget mere. Husk at henvende jer til skolen, hvis I har spørgsmål inden skolestart.

Klik her for at læse velkomstbrevet

 

Skolen udleverer licenser til en række fagprogrammer, i-bøger og onlineordbøger, som dit barn har adgang til i gymnasietiden. Dit barn vil desuden modtage fotokopier af diverse undervisningsmateriale og blive tildelt adgang til den nyeste version af Microsoft Office.
Elevbetaling for licenser og fotokopier er 1.500 kr.

Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse eller skoleskift.