Gå til hoved-indhold

FAGLIGE AMBITIONER

Vi sætter barren højt

Faglig passion skaber forudsætningen for et højt fagligt niveau. Passion smitter og begejstrer og er med til at skabe motivation og arbejdsglæde.

Det er vores ambition at løfte hver enkelt elev maksimalt. Det betyder, at vi stiller store krav til både elever og personale.

Høj faglighed forudsætter en lyst til at udforske og nytænke. Høj faglighed og kreativ udfoldelse går hånd i hånd.

RUMMELIGHED

Her er plads til mangfoldighed

Vi møder hinanden med åbenhed og tolerance.

Vi prioriterer, at alle bliver hørt. Vi vil gerne møde alle idéer og holdninger med nysgerrighed og interesse.

Vi er ikke nok i os selv; vi kigger ud i verden og lader os inspirere af det, vi ser.

FÆLLESSKAB

Vi skaber en god skole sammen

Vi tror på, at et fællesskab, hvor alle tager ansvar, er dannende for den enkelte.

Vi ønsker os et dynamisk, demokratisk og udviklende fællesskab.

Fællesskabet bygger på gensidig respekt og interesse for hinanden.

LIVSGLÆDE

Trivsel som forudsætning for læring og udvikling

Vi ønsker, at skolen skal være et sted, hvor man har lyst til at være. Humor og glæde skaber overskud i hverdagen.

Vi prioriterer en god stemning på skolen, baseret på nærvær og tryghed.

Vi ønsker, at eleverne skal gå herfra med en lyst til livet.

Strategier for naturvidenskab og sprog

Risskov Gymnasium har 2019 formuleret både en naturvidenskabsstregi og en sprogstrategi. Begge strategier lægger sig op ad de mål, som er formuleret politik - både på Christiansborg og i Regionsrådet. Begge stategier er godkendt i bestyrelsen efterår 2019.

Naturvidenskabsstrategi Sprogstrategi 

 

Risskov Gymnasiums mål 2022-2024

Risskov Gymnasium er en skole, som er præget af store ambitioner. Vi har som erklæret mål at løfte den enkelte elev mest muligt i forhold til både faglighed og studiekompetencer. Vores elever kommer alle med et potentiale, som vi skal være med til at udfolde.

Vi tror på, at vi finder arbejdsglæde for både elever og personale i en fælles stræben efter at skabe en rummelig skole med plads til faglighed, fællesskab og livsglæde. Vi forlanger af eleverne, at de er nysgerrige og villige til at lære, og vi tilbyder et læringsmiljø, som giver rum for både fordybelse, eksperimenter og udviklende faglige diskussioner

Det er målet, at vores elever får en solid faglig ballast og en veludviklet studiekompetence, så de både får de formelle kompetencer til at søge ind på de videregående uddannelser og får tro på egne evner og lyst til at gå videre i uddannelsessystemet. En eksamen fra Risskov Gymnasium skal give mod til livslang læring og sikre at eleverne er klædt på til fremtidens krav.

Læs hele vores kvalitetssikringsplan her:

Kvalitetsplan 2024-25

På Risskov Gymnasium vil vi skabe en attraktiv skole, som:

  1. Tager udgangspunkt i den enkelte elevs læring.
  2. Skaber en optimal baggrund for læringen ved at sikre kendskab til og anvendelse af nyere pædagogiske og didaktiske tilgange.
  3. Udvikler den gode undervisning ved at sikre et tillids- og omsorgsfuldt miljø gennem åbenhed og tydelige forventninger.
  4. Udvikler faglighedsbegrebet gennem fokus på fx sciencegymnasiet, sprog, samfund og kultur.
  5. Via samspil mellem fagene, de tre fakulteter og forbindelser med institutioner i udlandet uddanner eleverne til at se sammenhænge og helheder i deres omverden.
  6. Åbner skolen for eleverne ved i samarbejde med elevrådet at udvikle faglige og kulturelle fritidstilbud uden for skoletiden.
  7. Tilrettelægger og udvikler undervisningen, så den i højere grad appellerer til begge køn.
  8. Skaber forudsætninger for at elevoptaget afspejler den generelle befolkningssammensætning.
  9. Etablerer et forpligtende samarbejde med grundskole, andre ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervs- og kulturinstitutioner.
  10. Tilstræber, at en endnu større del af eleverne fortsætter på en videregående uddannelse.

Risskov Gymnasiums strategi

På baggrund af skolens værdier: Ambitiøs faglighed, rummelighed, fællesskab og livsglæde - har vi udpeget nedenstående fire nøgleområder for skolens udvikling i de kommende år:

- Ambitiøs faglighed handler om, at vi tør være nysgerrige, gøre en indsats for at blive klogere og
vende blikket udad – væk fra os selv.

- Skolefællesskabet er vi fælles om, og fællesskabet er forpligtende og meningsgivende både socialt
og fagligt.

- Demokratisk dannelse lærer os, hvordan vi bruger stemmen i fællesskaberne – også uden for skolen.

- Bæredygtighed giver en viden og bevidsthed om verdens tilstand og de handlemuligheder, vi har.

Du kan læse hele strategien her: Strategi for Risskov Gymnasium 2023.