Gå til hoved-indhold

Bestyrelsen

Risskov Gymnasium ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer; 5 med stemmeret, 2 uden stemmeret, 5 udefrakommende medlemmer og 2 medlemmer blandt Risskov Gymnasiums medarbejdere. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Risskov Gymnasium og fastlægger skolens målsætning og strategi for uddannelserne og de tilknyttede aktiviteter. Bestyrelsen godkender desuden budget og regnskab, og de er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.  

 • Bestyrelsens medlemmer er fordelt således:
 • Aarhus Universitet vælger 1 medlem.
 • Forberedelsesudvalget for Region Midt vælger 1 medlem.
 • Aarhus Skolelederforening vælger 1 medlem blandt kontaktskolernes ledere.
 • Elevrådet vælger 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem er myndig og har stemmeret.
 • Den permanente bestyrelse udpeger selv 1 udefrakommende medlem.
 • Risskov Gymnasium udpeger selv 2 medlemmer blandt medarbejderne, hvoraf kun det ene har stemmeret.
 • Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i alle bestyrelsesmøderne.

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd består af rektor, den øvrige ledelse og skolens lærere. I daglig tale kaldes det PR. I PR behandles en række sager, der har betydning for undervisning og skolens aktiviteter i øvrigt. Formanden for PR sidder i Samarbejdsudvalget og stiller op til valg til skolens bestyrelse.

Elevrådsrepræsentanter har mulighed for at deltage uden stemmeret ved behandlingen af de fleste sager i PR.

PR vælger lærernes repræsentanter til skolens tre udvalg:

 1. Aktivitetsudvalget (AU)
 2. Skoleudviklingsudvalget (SUU)
 3. Informations- og kommunikationsudvalget (IKU)

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget ved Risskov Gymnasium fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på hele arbejdspladsen med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med skolens strategi og kvalitetsplan. I Samarbejdsudvalget drøftes og informeres om skolens forhold og udvikling og fastlægges retningslinjer, principper og politikker for arbejds- og personaleforhold.