Gå til hoved-indhold

Bestyrelsen

Risskov Gymnasium ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer; 5 med stemmeret, 2 uden stemmeret, 5 udefrakommende medlemmer og 2 medlemmer blandt Risskov Gymnasiums medarbejdere. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Risskov Gymnasium og fastlægger skolens målsætning og strategi for uddannelserne og de tilknyttede aktiviteter. Bestyrelsen godkender desuden budget og regnskab, og de er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. 

Bestyrelsens medlemmer er fordelt således:

  • Aarhus Universitet vælger 1 medlem.
  • Forberedelsesudvalget for Region Midt vælger 1 medlem.
  • Aarhus Skolelederforening vælger 1 medlem blandt kontaktskolernes ledere.
  • Elevrådet vælger 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem er myndig og har stemmeret.
  • Den permanente bestyrelse udpeger selv 1 udefrakommende medlem.
  • Risskov Gymnasium udpeger selv 2 medlemmer blandt medarbejderne, hvoraf kun det ene har stemmeret
  • Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i alle bestyrelsesmøderne

Medlemmer

Formand:
Prodekan Niels Overgaard Lehmann, Aarhus Universitet

Næstformand:
Skoleleder Søren Skalkhøj Petersen, Skødstrup Skole

Bestyrelsesmedlem:
Rektor for Designskolen i Kolding Lene Tanggaard (1. møde 13. dec. 2022)

Repræsentant for Aarhus Kommune:
Formand for Socialdemokratiet i Aarhus Midtby Alexander Küster

Repræsentant for Region Midt:
Regionsmedlem Inger-Marie Tryde

Medarbejderrepræsentant:
Lektor, Dorthe Stamer Ørsted

Elevrepræsentant:
Valdemar Foersom Dahlstrup

Medlemmer uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant:
Lektor, Birgitte Yde

Elevrepræsentant:
Toke Molly-Søholm

Sekretær:
Rektor Gitte Horsbøl

Referent:
Sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm                  

Møder 2024

10-06 Dagsorden (pdf) - 

21-03 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

Møder 2023

14-12 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

31-10 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

07-06 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

28-03 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

Møder 2022

13-12 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

27-10 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

09-06 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

28-03 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

Møder 2021

14-12 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

26-10 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

07-06 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

25-03 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

Møder 2020

15-12 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

26-10 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

11-06 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

21-04 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

Møder 2019

17-12 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

07-10 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

06-06 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

26-03 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

Møder 2018

12-12 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

27-09 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

07-06 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

20-03 Dagsorden (pdf) - Referat (pdf)

Møder 2017

12-12 Dagsorden (pdf) - Referart (pdf)

27-09 Dagsorden (pdf) - Referart (pdf)

07-06 Dagsorden (pdf) - Referart (pdf)

28-03 Dagsorden (pdf) - Referart (pdf)

 

 

 

 

 

 

John Kørner på Risskov Gymnasium

I 2011 donerede Ny Carlsbergfonden fem kunstværker af billedkunstneren John Kørner til Risskov Gymnasium. 

Det kom til at passe sammen, som om det var planlagt helt fra starten: Færdiggørelsen af ombygningen af fællesarealerne midt i gymnasiet, den nye, lyse og indbydende hovedindgang og ophængningen af John Kørners stedsspecifikke kunstværk i fem dele: Sammen med skyggen, Alene sammen med skyerne, Vegetar, Skyggernes paradis og Os på stranden, alle malet til Risskov Gymnasium i 2011.

Da Kunstudvalget og rektor første gang mødtes med direktør i Ny Carlsbergfondet, Morten Kyndrup, var det også en højere enhed, der spillede ind: Vi var netop blevet enige om, at John Kørner med sit ekspressive og figurative udtryk ville være højt på vores ønskeseddel, hvis skolen skulle være så heldig at få en donation. Og vores begejstring må have været følelig i rummet, da Morten Kyndrup uopfordret foreslog netop John Kørner til den opgave med en samlet udsmykning, som han kunne se for sig.

At vi trængte til et nyt indgangsparti, blev meget tydeligt, da vi i efteråret 2010 fik besøg af John Kørner, som bogstaveligt talt slog hovedet mod overliggeren, da han kom for at se stedet og få en fornemmelse af, hvad der er på spil i et gymnasiemiljø. Et år senere var døren forhøjet og overliggeren sat så højt, at vi kunne rumme både Kørner og hans fem pragtfulde værker.

Læs billedkunstlærer Katrine Busks præsentation af billederne og ideen. 

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd består af rektor, den øvrige ledelse og skolens lærere. I daglig tale kaldes det PR. I PR behandles en række sager, der har betydning for undervisning og skolens aktiviteter i øvrigt. Formanden for PR sidder i Samarbejdsudvalget og stiller op til valg til skolens bestyrelse.

Elevrådsrepræsentanter har mulighed for at deltage uden stemmeret ved behandlingen af de fleste sager i PR.

PR vælger lærernes repræsentanter til skolens tre udvalg:

  1. Aktivitetsudvalget (AU)
  2. Skoleudviklingsudvalget (SUU)
  3. Informations- og kommunikationsudvalget (IKU)

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget ved Risskov Gymnasium fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på hele arbejdspladsen med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med skolens strategi og kvalitetsplan.

I Samarbejdsudvalget drøftes og informeres om skolens forhold og udvikling og fastlægges retningslinjer, principper og politikker for arbejds- og personaleforhold.