Gå til hoved-indhold

Grundforløbet

Dine første tre måneder på Risskov Gymnasium er grundforløbet, der er en bred introduktion til det at gå i gymnasiet og de forskellige fag. I grundforløbet er der nogle fag, alle skal have. Derudover bliver du introduceret til de forskellige studieretningsfag, så du har et godt grundlag for at vælge, hvilken studieretning du vil fortsætte i efter grundforløbet

Undervisningsformer

Vi er optaget af at variere den daglige undervisning, så du oplever mange forskellige arbejdsformer lige fra klasseundervisning til gruppearbejde, projektarbejde, IT-understøttet undervisning, eksperimentelt arbejde, flerfagligt arbejde i samspil mellem fagene og forelæsninger. Der er desuden samarbejde med virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner, ekskursioner, aktiviteter ud af huset og meget andet. Vi har store faglige ambitioner, og vi tror på, at en alsidig hverdag giver det største udbytte, når du skal lære noget. 

 

Faglige ekstra-tilbud  

Vi tilbyder en række ekstra tilbud til dig, der har brug for faglig udfordring, og til dig der er udfordret  fagligt. Vi har derfor alt fra lektiecafe, konkurrencer og talentforløb, ligesom vores matematik- og læsevejledere hjælper med strategier for elever med særlige behov. 

 

Fag og studieretninger på Risskov Gymnasium

På STX kan du vælge fag og studieretning i løbet af grundforløbet, så du kan målrette din studentereksamen til netop dine interesser og drømme. Du vil blive udfordret fagligt, og så vil du komme til at indgå i sociale læringsfællesskaber, hvor der både er blik for den den enkelte og fællesskabets læring. På Risskov Gymnasium er vi ambitiøse på både det faglige og det sociale studiemiljø. 

Du vil møde en vifte af obligatoriske fag - både sproglige, naturvidenskabelige, samfundsfaglige og kunstneriske. Og så vil du have muligheden for at vælge en række valgfag, som alle er med til at forme din studieretning og dine tre år i gymnasiet. Nedenfor kan du læse mere om vores skole, vores studieretninger og fag.

LÆS OM VORES SKOLE       

LÆS OM VORES FAG OG STUDIERETNINGER

Introforløb 

På Risskov Gymnasium har vi fokus på, at du skal føle dig godt tilpas lige fra første skoledag. De første tre måneder følger du et grundforløb, hvor du introduceres til en række forskellige fag. Gennem fagene og forskellige aktiviteter hjælper vi dig med at blive afklaret om dit endelige studieretningsforløb, som begynder i starten af november.

Grundforløbet er både fagligt og socialt, så din skolestart kommer til at bestå af undervisning sammen med forskellige ryste-sammen-aktiviteter. Alle 1.g-klasser har to tutorer, som er ældre elever, der kender det daglige liv på skolen, og som kan hjælpe dig med at få en god start på gymnasielivet. Tutorerne tager dig med på rundvisning på skolen, og de introducerer til fx lektiecafé, frivillige aktiviteter og meget mere. Sammen skaber vi et læringsmiljø i hver klasse, hvor eleverne hver især bidrager til at gøre hinanden bedre både fagligt og socialt. 

Grundforløbet er en bred introduktion til det at gå i gymnasiet og de forskellige fag, som dansk, engelsk, idræt, samfundsfag, 2. fremmedsprog, kunstnerisk fag og matematik har du også almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV) – begge afsluttes med en eksamen i slutningen af grundforløbet i oktober.