Gå til hoved-indhold

Efter skoletid

Vi har rigtig mange aktiviteter på Risskov Gymnasium - også aktiviteter, der rækker ud over den almindelige undervisning. Vores elever engarerer sig helt naturligt i alt fra lektiecafé, frivillig sport, musik og teater. Vi har også et stærkt elevråd, som er med til at drive vores skole frem, og som tager et stort ansvar i alle vores udvalg. Vores elever har stor indflydelse på deres skolehverdag, og det er tydeligt, at eleverne får rigtig meget ud af at indgå i demokratiske processer omkring udviklingen af deres skole.

Elevråd

Elevrådet er talerør for eleverne på skolen. Gennem rådet formidles elevernes forslag til ændringer og forbedringer på vores skole. Men elevrådet laver også andre aktiviteter og lægger især vægt på det sociale liv i elevrådet.

Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen, i lærernes Pædagogiske Råd og i alle hovedudvalg, dvs.

 • Aktivitetsudvalget (AU)
 • Skoleudviklingsudvalget (SUU)
 • Informations- og Kommunikationsudvalget (IKU)

Desuden er der elevrepræsentanter i en række af skolens underudvalg.

I januar/februar hvert år afholdes et stormøde for alle skolens elever, hvor elevrådet vælger repræsentanter til ovennævnte udvalg samt en kasserer og en kontaktperson, og hvor det besluttes, hvad elevrådet skal lave i det følgende år.

Alle klasser vælger en gang om året to stemmeberettigede elevrådsrepræsentanter, men elevrådet er for alle elever på skolen og tæller normalt ca. 50 aktive elever.

Elevrådet holder møde hver torsdag i 12-frikvarteret i U3 (Akvariet). Dette faste møde, samt ekstraordinære møder, bliver der lagt besked om i boksene. Hver tirsdag i 10-frikvarteret mødes en referentgruppe for at koordinere dagsorden og referat til torsdagens møde. Dette møde er også åbent for alle.

Der afholdes i øvrigt gerne hyggelige elevrådshytteture og en julefrokost op til større aktiviteter.

Lektiehjælp på Risskov Gymnasium

Hver onsdag kl. 15:20-16:50 er der Lektiecafé på A-terrassen. 

Der er altid hjælp med matematik, næsten altid fysik og ofte kemi. Men du kan også få hjælp til andre fag. I Lectio kan du se, hvilke fag du kan få hjælp til i den enkelte lektiecafé, bare klik på begivenheden i skemaet.

I lektiecaféen kan du også få stillet den værste eftermiddagssult - snup en gratis bolle med smør på A-terrassen eller i N02

Ønsker du hjælp udenfor skolens åbningstid, så er det muligt at få gratis online lektiehjælp på hjemmesiden Lektier Online Gym, hvor der er online lektiehjælp i fem fag, fire dage om ugen fra kl. 18 - 21. Der tilbydes en individuel og personlig dialog i 30 min per fag, og hjælpen leveres af frivillige universitetsstuderende.

Se mere deres hjemmeside her

OBS: Du skal bruge dit UNI log in for at logge ind på Lektier Online Gym.

Elevteam

Hver eneste klasse på Risskov Gymnasium har et elevteam. Teamet består af tre af klassens elever. De holder møder på eget initiativ efter behov. Det giver mulighed for, at elevteamet kan udvælge forhold, der skal drøftes med lærerteamet. Endvidere kan elevteamet på den måde klare ting, som ikke behøver lærernes indblanding. 

Ca. fire gange i løbet af skoleåret mødes elevteam og lærerteam for den pågældende klasse og drøfter forhold af fælles interesse.

Naturvidenskabelige workshops

Risskov Gymnasium hvert år en række naturvidenskabelige workshops udenfor skoletid. Workshopsene giver en unik mulighed for at få nogle spændende oplevelser med naturvidenskab og få nogle faglige udfordringer. Samtidigt er det en god lejlighed til at få et fællesskab med elever fra de andre naturvidenskabelige klasser og årgange.

Frivillige aktiviteter

På Risskov Gymnasium sætter vi hvert år en forestilling op, hvor alle skolens elever har mulighed for at melde sig. Det sker som regel i form af en stort anlagt musical med masser af musik, sang og dans.

Forestillingerne ligger i efteråret, og her medvirker et stort antal elever både på og bag ved scenen. De elever der har lyst, har desuden mulighed for at indgå i ledende roller som instruktører, koreografer og lignende.

Forestillingerne vises for skolens øvrige elever og for forældrene om aftenen. Ud over den høje kunstneriske kvalitet er projekterne med til at skabe et stort sammenhold mellem årgangene.

Frivillig billedkunst

På Risskov Gymnasium har vi oprettet en ganske særlig Kunstliga for alle kunstinteresserede elever. I kunstligaen arrangerer vi forskellige aktiviteter uden for skoletiden, hvor vi ser på kunst, hører om kunst og selv laver kunst. Vi laver arrangementer på skolen, eller vi tager på museum, på byvandring eller ud at se, hvor lokale kunstnere arbejder.

Kunstligaens arrangementer er åbne for alle, men hvis du vil være med helt fremme i skoene, hvor du selv kan være med til at foreslå aktiviteter og også får direkte besked, når der sker noget, så kontakt én af billedkunstlærerne, Jørgen Eriksen eller Katrine Busk, og kom på Kunstligaens mail-liste.

Frivillig musik

På Risskov Gymnasium har du mulighed for at dyrke din musikinteresse på flere måder. Du kan søge et af skolens faste musiktilbud som fx kor, bigband eller musical. Eller du kan selv danne et band og låne lokaler og grej på skolen.

KorBigbandM.U.BDen Kreative Skole

Frivillig idræt

Risskov Gymnasium tilbyder løbende frivillige idrætsaktiviteter, som ledes af skolens idrætslærere. I tilknytning til den frivillige idræt deltager vi i gymnasieskolernes landsdækkende turnering i eksempelvis beachvolley, basketball, fodbold, håndbold og volleyball. Hvilke stævner, vi deltager i, afhænger af hvad eleverne ønsker og kan derfor variere fra år til år. Idrætslærerne skriver ud, når tilmeldingen er åben og det er således her, du har en mulighed for at blive en del af holdet, hvis du skriver dig på. 

Spørg din idrætslærer, hvis du savner info eller har ønsker til en disciplin. Det kan også blot være et ønske, om at vi kan stille en hal til rådighed for en times badminton, pickleball, hockey eller lignende. 

Venlig hilsen idrætslærerne

Fester og cafeer

I løbet af skoleåret afholder skolen både fester og cafeer for skolens elever. Der er typisk fire årlige fester for alle elever samt en gallafest for 3g-eleverne. Vi har desuden både almindelige cafeer samt musikcafeer, hvor elever spiller musik for hinanden. Det er elever, som står for at arrangere festerne og cafeerne, men der er altid personale til stede, ligesom der altid er professionelle vagter til festerne og de almindelige cafeer. 

Skolen har formuleret retningslinjer, som gælder for alle elever til fester og cafeer. Elever risikerer bortvisning, hvis retningslinjerne overtrædes. De samlede retningslinjer kan læses HER.
Følgende regler er vigtige at kende for alle elever:

 • Der er kun afgang til festerne med gyldigt studiekort
 • Det er ikke tilladt at hjælpe udefrakommende ind til fester eller cafeer
 • Det er under ingen omstændigheder tilladt at medbringe alkohol – ligesom det heller ikke er tilladt at opbevare alkohol i elevskabene.
 • Elever, som er tydeligt berusede, risikerer at blive afvist i døren
 • Enhver form for narkotika er strengt forbudt
 • Rygning er ikke tilladt – hverken indenfor eller udenfor
 • Det er ikke tilladt at danse på bordene, ligesom det heller ikke er tilladt at hænge i loftspladerne
 • Voldsom adfærd er selvfølgelig forbudt – vi ønsker at alle skal have en god fest

 

 

 

 

 

Talentudvikling på Risskov Gymnasium

På Risskov Gymnasium ønsker vi at skabe en attraktiv skole, som tager udgangspunkt i den enkelte elev. Ud over undervisningsdifferentiering, der sørger for, at både fagligt svage og stærke elever tilgodeses i undervisningen, har vi også løbende en lang række aktiviteter i gang, som er målrettet mod talenterne. Et talent er én, der er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres, eller én, som har lysten og viljen til at yde en særlig indsats på et område.

Risskov Gymnasium har Science Talenternes ”Certifikat i Science og Talent” – som er et certifikat der gives til skoler der opfylder en lang række krav til skolens talentprogram, samarbejder med virksomheder mv. Læs mere om certificeringen her (https://sciencetalenter.dk/certificering/gymnasie). Risskov Gymnasium har en uddannet talentvejleder (Astrid Frøhlich Staanum).

Skolens talentstrategi kan du læse om her 

I menuen til højre kan du læse om de konkurrencer og talenttilbud, vi har på Risskov Gymnasium.

Legater

Formålet med Risskov Gymnasiums legater er at hylde faglige og sociale elevinitiativer og indsatser på en festlig måde. Indstillingerne foretages på Lectio. Indstillingen er åben fra 18. marts til 18. april. Både elever og lærere kan indstille elever. Klik på legater til højre for at læse mere om de enkelte legater.  Legatindstillinger behandles fortroligt. Det bliver ikke offentliggjort, hvem der indstiller (hverken for modtageren eller resten af skolen).  Indstillingerne er dog ikke anonyme, da legatudvalget skal kunne kontakte dem, der indstiller, om nødvendigt. Legaterne overrækkes i slutningen af skoleåret ved tre lejligheder: Før 3.g-revyen, til translokationen for 1.g'erne og 2.g'ere og til dimissionen for 3.g'erne.

Legatudvalget

Legatudvalgets lærermedlemmer er Sonja Clingmann og Jane Winum Thomsen

Årets legatmodtagere, 2024:

1.g legatet gives til en 1.g elev, som har ydet en ekstraordinær indsats i sin klasse ifht. klassens sociale liv og / eller på skolen ifht. skolens sociale liv.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til

1g legatet:

Silja Benedicte Viskum Karlsen, 1u

Sonny Vi De Luo, 1x 

Legatet gives til en elev eller en gruppe af elever på Risskov Gymnasium, der har ydet en fremragende, beundringsværdig og ikke-faglig præstation, som man kan se op til - kort sagt en awesome person.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til

Awesome legatet:

Ida Sejr Gothelf, 3x

Legatet gives til en elev på Risskov Gymnasium, der er en god kammerat. Den gode kammerat er en, man kan regne med, og som hjælper andre. Den gode kammerat kan fx være den elev, der tager ansvar i sociale sammenhænge eller bidrager til klassens sociale miljø.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til

Bedste kammerat:

Ingeborg Valentin Ege Nielsen, 2m

Nikoline Kongstadt Sønderup, 3x

Legatet tildeles en elev på Risskov Gymnasium, der med sit virke og engagement har haft væsentlig betydning for særlige aktiviteter på gymnasiet enten fagligt eller socialt. Indsatsen kan føre til en enkeltstående hændelse eller til fremadrettede aktiviteter.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til

Iværksætterlegatet: (for at skabe Rapaptus)

Petra Toft, 2x og

Vitus Karl Dahl, 2x

Årets overskud:

Cecilie Louise Christensen, 2y

Legatet går til den elev på RiG, som har størst potentiale til at blive fremtidens idealborger. Indstillingen skal indeholde en definition af, hvad der forstås ved 'fremtidens idealborger'.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til

Fremtidens idealborger:

Aron Bencsik, 3v

0%-fraværslegatet gives til de 3.g elever, som har gennemført alle tre gymnasieår med 0% fravær - både ift. afleveringer og tilstedeværelse.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til

0% fraværslegat

Theo Møller Kjær, 3y

Legatet går til en elev, som formår at sprede liv og glade dage blandt sine medmennesker med sit humør og sit vidunderlige smil.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til:

Årets smil:

Anna Hedvig Lyngholm Sandvej, 2u

Legatet gives til en elev eller en gruppe af elever på Risskov Gymnasium, der gennem stor faglighed har profileret skolen udadtil. Legatet gives dermed til elever, som kan kombinere enkelt- eller tværfaglige kompetencer med deres engagement og kreativitet og på den måde skabe fokus på Risskov Gymnasium.

Legatudvalget Risskov Gymnasium, 2023/24 har den store glæde at tildele dette legat til:

RiG legatet:

Emily Westh Dorph-Petersen, 3x 

Albert Emil Pålsson, 3x

Ida Sejr Gothelf, 3x,

Malte Fredsted Christiansen, 3x 

Martin Brønlund Olesen, 3.e

Sofie Duus Andresen, 3x