Gå til hoved-indhold

Elev på Risskov Gymnasium

Hvordan er det at være elev på Risskov Gymnasium? Vi er sammen om både faglige og sociale aktiviteter, så fællesskabet har betydning både i timerne og uden for skoletiden.

Vi gør derfor meget ud af at skabe en god klasserumskultur, hvor man kan støtte hinanden i forhold til alt det, der skal læres. Vi ved, at det er vigtigt, at du som elev på skolen hurtigt finder dig til rette, og vi lægger vægt på at være en rummelig skole med plads til forskellighed. En af skolens værdier er livsglæde – det viser sig blandt andet, når eleverne arrangerer sociale aktiviteter i pauserne og uden for skoletid. Det er fx også tydeligt til den tilbagevendende musical, som eleverne selv står for. 

Som ny eller kommende elev på Risskov Gymnasium er det rart at få en hjælpende hånd, og et sted du kan komme med alle dine spørgsmål. Vi vil sikre os, at du trives som elev her på skolen, og at du møder hjælp og vejleding i øjenhøjde. Derfor har Risskov Gymnasium ca. 40 elevambassadører, der er gymnasiets velkomstkorps. Ambassadørerne er selv elever på skolen, og kan hjælpe dig med at svare på alle spørgsmål fra studieretninger til det sociale liv på skolen. Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til skolen og tale med en elevambassadør eller en studievejleder. Ring på 86 21 40 77. Du kan også sende en mail på adm@risskov-gym.dk.

Hvorfor vælge os?

Du skal vælge Risskov Gymnasium, fordi du gerne vil udfordres fagligt, og fordi du har lyst til at være en del af et fællesskab, hvor vi har blik for dig og din trivsel. Når vi spørger vores elever, hvorfor de er glade for skolen, så svarer de: "Vi har engagerede lærere, et højt fagligt niveau og et fantastisk fællesskab".

 

 

 

 

Er du uddannelsesparat?

For at blive optaget på Risskov Gymnasium, så kræver det, at du er erklæret uddannelsesparat til STX af din UU-vejleder.

Du er uddannelsesparat, når du:

  • Har en godkendt uddannelsesplan og ved udgangen af 9. klasse har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve.
  • Kan og vil lave lektier og skriftlige afleveringer samt formulere dig på dansk i skrift og tale.
  • Kan indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for dine klassekammeraters faglige og personlige udvikling og læring.
  • Kan arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme.
  • Kan indgå i gruppe- og læringssammenhænge sammen med dine klassekammerater.

Hvis du ønsker at søge ind på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder kravene for at blive optaget, vil du blive indkaldt til optagelsesprøve med en efterfølgende samtale. Vi afholder flere optagelsesprøver hvert år.

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser i foråret - her på hjemmesiden kan I se datoerne for optagelsesprøvene 2023, så snart vi har dem på plads. Når datoerne er meldt ud, så får du også et brev fra skolen om nærmere tidspunkt for din optagelsesprøve. Prøven, som bedømmes med bestået eller ikke bestået, er skriftlig og varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøven, resultatet af den seneste vurdering af din uddannelsesparathed samt din studievalgsportfolio.

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Læs mere om optagelsesprøverne på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Ansøgning om overflytning til Risskov Gymnasium

Denne blanket anvendes, hvis du ønsker overflytning fra anden ungdomsuddannelse.

Udfyld venligst alle felter og tryk derefter "send". Vi kontakter dig snarest muligt for at drøfte mulighederne for optagelse.

UddannelsesGuiden

eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail. eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde dem på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder. 

UddannelsesGuiden kan du læse mere om kravene for optagelse på STX og finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse

I løbet af jeres gymnasietid vil I, ud over en gennemførselsvejleder, også møde studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark, Flemming Bardenfleth Jensen. Han vil i løbet af jeres tre år på gymnasiet holde kollektive oplæg omkring valg af videregående uddannelse, uddannelsesveje, karriereveje, arrangementerne Studieinfo, Studiepraktik og Åbent Hus samt optagelse og godt på vej.

Flemming har derudover træffetid på skolen et par gange om måneden, hvor I kan opsøge individuel vejledning. I finder mere information om Studievalg Danmark på www.studievalg.dk

Ungdomskort

Læs mere på Midttrafiks hjemmeside om at få et ungdomskort med mange fordele, hvis du skal rejse med bus til skole.

Med ungdomskort får du:

  • Rejs ubegrænset mellem dit hjem og uddannelsessted
  • Rejs frit i hele dit takstområde
  • Vælg selv, om du vil bestille for en længere periode eller 30 dage ad gangen
  • Kør på børnebillet uden for dit prisområde

Vejledning

Læse- og skrivevejledning

Gymnasiets to læsevejledere kan hjælpe dig, hvis du har læse- og skrivevanskeligheder. Du kan fx kontakte os, hvis du oplever udfordringer med lektielæsning, eller hvis du har svært ved at strukturere dine skriftlige opgaver.

Klik her for at se læsevejledernes træffetider og kontaktinformation
 

Studievejledning

Studievejlederne hjælper dig med at gennemføre dit gymnasieforløb.Hver klasse på Risskov Gymnasium får tilknyttet en studievejleder. 

Har du problemer af uddannelsesmæssig, økonomisk, social eller personlig karakter, så henvend dig til skolens studievejledere. 

Se studievejledernes åbningstider og kontaktinformation


Matematikvejledning

Gymnasiets to matematikvejledere kan hjælpe dig, hvis du har specifikke matematikvanskeligheder (dyskalkuliske træk) eller hvis du har større generelle matematikvanskeligheder.

Matematikvejledernes kontaktinformation

 

Hent vores brochure her

det starter med dig

Velkomstbrev og egenbetaling

Vi glæder os meget til at modtage dig som ny elev på skolen til august.

Omkring 1. juli modtager du et velkomstbrev. I brevet kan du læse nærmere om introprogram, klasser og studiegrupper og meget mere. Husk at henvende dig til skolen, hvis du har spørgsmål inden skolestart.

Klik her for at læse velkomstbrevet

Skolen udleverer licenser til en række fagprogrammer, i-bøger og onlineordbøger, som du har adgang til i din gymnasietid. Du vil desuden modtage fotokopier af diverse undervisningsmateriale. Du vil også få adgang til den nyeste version af Microsoft Office.
Elevbetaling for licenser og fotokopier er 1.400 kr.

Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse eller skoleskift.