Gå til hoved-indhold

Rusmiddelforebyggende undervisning med fokus på alkohol

23/02/23

Alle 1g klasser får i løbet af uge 8 et oplæg om værdier og normer.

Alle 1g klasser får i løbet af uge 8 et oplæg om værdier og normer. Formålet med undervisningsoplægget er, at eleverne blandt andet får:

  • forståelse for normer og værdier som begreber. Eleverne lærer at forholde sig til, hvordan forskellige normer og værdier påvirker beslutninger og adfærd.
  • indblik i hvilke normer og værdier, der er vigtige for dem og deres klassekammerater.
  • viden om, hvordan alkohol påvirker hjernen og hvad det betyder i forhold til tab af hæmninger.
  • mulighed for at udtrykke egne tanker og erfaringer i forhold til, hvordan alkohol påvirker fællesskabet.
  • bevidsthed om, hvordan alkohol påvirker normer og værdier i fællesskabet.
  • vished om mulige negative konsekvenser ved alkoholindtag.

Oplæggene - som er lavet i samarbejde med Søren Holm fra Ungecentret - afholdes af eleverne fra elevrådets forretningsudvalg.

Tilbage