Gå til hoved-indhold

Ung til ung

01/11/23

2b og 2c til samtalecafeer med højskoleelever

Et hold højskoleelever fra Idrætshøjskolen har besøgt 2b og 2c og holdt samtalecafe med klasserne om deres trivsel. Højskoleleverne har taget kurset Ung til ung hvor de lærer at holde samtaler med unge om udfordringer og dilemmaer som unge kan opleve. I samtalecafeen har højskoleeleverne en mentorrolle og styrer samtalen. På forhånd havde 2b og 2c i spørgeskemaundersøgelser sat ord på de udfordringer de oplever i livet som gymnasieelev, det var fx arbejdspres, FOMO og perfekthedspres, men også hvordan det kan være svært at holde motivationen oppe eller have det godt i sin klasse.

Fredag d. 13. oktober og fredag den 27. oktober var højskoleeleverne på besøg i klasserne, og både mentorer og mentees oplevede at samtalerne blev vigtige: at de kom til at tale om vigtige ting som vi måske taler for lidt om til dagligt.

Har du/I lyst til at tale med en Ung til ung-mentor individuelt eller i en gruppe, så skriv til studievejleder GM, der kan formidle kontakt. 

Tilbage