Oplysningsskema til brug ved ansættelse

Ved brug af denne blanket skal udfyldes:

Personlige oplysninger
 - Navn og adresse

Dokumentation for uddannelse:
 -
Kopi af lærerbrev/uddannelsesbevis
 - Eksamensbevis, samt pædagogikumudtalelse

Dokumentation for tidligere beskæftigelse:

  • Dokumentation for ansættelser, der er betinget af din uddannelse. For hver ansættelse du har haft skal dokumentationen indeholde: Til- og fratrædelsesdatoer og det ugentlige timetal eller timetal for hele ansættelsesperioden for hver ansættelse du har haft.
  • Dokumentation for de ansættelser, hvor der er undervist på gymnasialt eller højere niveau uanset uddannelse på det givne tidpunkt. Dokumentationen skal indeholde ansættelsesperiode og timetal.
  • Dokumentationen kan være i form af kontrakter, lønsedler, udtalelser/anbefalinger eller anden relevant dokumentation.

Kaffe- og gavekasse:
Vi har en kaffe- og gavekasse, du kan vælge at deltage i. Deltager du, er der friskbrygget kaffe/the. Desuden er du med i en fællesgave til kolleger ved specielle lejligheder.

Det koster 30 kr. pr. måned, hvis du er ansat over 0,5 fuldtidsstilling og 15 kr. pr. måned, hvis du er ansat i en 0,5 fuldtidsstilling eller under. Betalingen bliver automatisk trukket af lønnen hver måned.