Ledelse

Gitte Horsbøl (GH)

Rektor


E-mail: gh(at)risskov-gym.dk
Tlf. 86 21 40 77

Ansvarsområder:

 • Overordnet økonomisk og pædagogisk ansvar
 • Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi
 • Skolens bestyrelse
 • Samarbejdsudvalget
 • Time- og fagfordeling
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Oprettelse af studieretninger
 • Optagelse af elever
 • Klagesager
Læs mere

Helene Clemens Petersen (CP)

Vicerektor


E-mail: cp(at)risskov-gym.dk
Tlf. 87 36 14 81

Ansvarsområder:

 • Personaleledelse og organisationsudvikling
 • Time- og fagfordeling
 • Ansættelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Teamtilknytning
 • Pædagogikum
 • Kursusledelse
 • Brobygning
 • Studieretningsprojektet (3.g) og studieretningsopgaven (2.g)
 • Team Danmark og ESAA
 • Ferieplan
 • RAV
Læs mere

Laila Lyngsø Holm (LL)

Sekretariatsleder


E-mail: ll(at)risskov-gym.dk
Tlf. 87 36 14 99

Ansvarsområder:

 • Årsregnskab
 • Budgetlægning
 • Økonomirapportering
 • Ansættelsesforhold
 • Løn
 • Medarbejderudviklingssamtaler
Læs mere

Brian Hølledig. (BG)

Pædagogisk leder


E-mail: bg(at)risskov-gym.dk
Tlf. 87 36 14 82

Ansvarsområder:

  • Kvalitetssikring og evaluering
  • Pædagogisk udvikling
  • Forsøgsvirksomhed
  • Efteruddannelse
  • Skriftlige prøver
  • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Teamtilknytning
  • Kursusledelse
  • Forsømmelseskoordinator
  • Dansk/historie-opgaven
  • Elevtid
  • Optagelsesprøver (i samarbejde med rektor)
  • 1.g-introduktion, herunder 1.g-festen
  • Skolefest
  • Skoleudviklingsudvalget
Læs mere

Allan Bohnstedt (AT)

Pædagogisk leder


E-mail: at(at)risskov-gym.dk
Tlf. 87 36 14 98

  • Internationalisering
  • Studierejser- og ekskursioner
  • Mundtlig eksamen og prøver
  • Hjemmeside og infoboards
  • Åbent Hus for kommende elever
  • Brobygning
  • Universitetspraktikanter 
  • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Teamtilknytning
  • Gruppeudviklingssamtaler 
  • Grønt gymnasium
  • Lektiecafe
  • IT-udvalg
  • Almen studieforberedelse
  • Lærerforsamlingsmøder
  • Skolefest
  • Informations- og kommunikationsudvalget
Læs mere