Persondata

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. 

Forordningen har indflydelse på den måde, Risskov Gymnasium behandler personoplysninger om dig, ligesom det har indflydelse på, hvilke rettigheder vi skal oplyse dig om.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren. I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. 

Databeskyttelsesrådgiveren for Risskov Gymnasium kan kontaktes på følgende måder: 

VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Kristian Howhü Nielsen
Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: 87551245 
Mail: kh(at)via.dk

Nedenfor finder du Risskov Gymnasiums politik på området og vores retningslinjer for, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har, hvis du er registreret hos os som elev eller som ansat.

Persondatapolitikken

Retningslinje om behandling af personoplysninger

Retningslinje om god databehandlingsskik

Retningslinje om behandlingsgrundlag

Retningslinje om overførsel til tredjelande

Retningslinje om fortegnelse over behandlingsaktiviteter

Retningslinje om den registreredes rettigheder

Retningslinje om risikovurderinger

Retningslinje om behandlingssikkerhed

Retningslinje om brud på persondatasikkerheden

Retningslinje for databeskyttelsesrådgivere

Som ny elev på Risskov Gymnasium bliver du orienteret om dine rettigheder, som registreret hos Risskov gymnasium i vedhæftede skrivelse.