Gå til hoved-indhold

Risskov som Grønt Gymnasium

 

Risskov Gymnasium kaster sig i dette skoleår ind i kampen for bæredygtighed. Og ikke bare for et enkelt skoleår, men med målet om at bidrage til, at alle elever bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om natur og miljø.

Vi har tilmeldt os ordningen Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) under Friluftsrådet, som betyder, at alle på skolen arbejder med at blive mere bæredygtige – både på og uden for skolen. Som Grøn Gymnasieskole vil vi på Risskov Gymnasium:

  • ·         sætte miljøundervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling højt på dagsordenen
  • ·         tage vare på miljøet og arbejde frem mod at være mere bæredygtig
  • ·         synliggøre vores grønne profil

Arbejdet med at gøre Risskov Gymnasium mere grønt betyder, at der fra skoleårets start er blevet etableret et miljøråd som styrende organ bestående af: elevrepræsentanter (majoriteten i rådet), lærere, TAPer og ledelse. Formålet med miljørådet er bl.a. at skabe sammenhæng og synlighed på tværs af skolen, og desuden er det hensigten at skabe tydelig elevindflydelse og -inddragelse. Det er desuden tanken, at arbejdet med Grønt Flag Grøn Gymnasieskole skal have sammenhæng med Risskov Gymnasiums eksisterende arbejde med Ghana.

Grønt Flag Grøn Gymnasieskole (GFGG) er et program under Friluftsrådet, støttet og udviklet i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning, Miljøministeriet, Tips- og Lottomidler til Friluftsrådet samt Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed(NTS). Programmet er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling, og det er samtidig en certificeringsordning for gymnasieskoler, der arbejder for større bæredygtighed på institutionen både gennem undervisning og reelle handlinger.

På Risskov Gymnasium har vi et mål om at gøre vores skole mere bæredygtig og at skabe opmærksomhed om og handling bag bæredygtighedsmålene. Når vi forhåbentlig i sommeren 2017 har opfyldt og dokumenteret kriterierne til certificeringen tildeler Friluftsrådet skolen Det Grønne Flag for et år. Skolen skal opfylde dels nogle undervisningskriterier, som gør eleverne ansvarlige og miljøbevidste, dels nogle institutionskriterier, der bidrager til en bæredygtig skole.