Gå til hoved-indhold

Undervisningsbeskrivelser

Det enkeHvis du er lærer på en skole med Lectio, vil du sædvanligvis på din egen forside kunne finde et direkte link til holdets undervisningsbeskrivelse.lte prøveholds undervisningsbeskrivelse finder du i vores studiesystem Lectio.

Undervisningsbeskrivelser i Lectio

 

Forplejning

Foruden morgenbrød ved ankomst, arrangerer vi også frokost kl. 11:30 for de censorer og eksaminatorer, der har eksamen op til dette tidspunkt. Er der råvarer, du ikke kan tåle eller ikke spiser, vil vi meget gerne have besked herom senest onsdag d. 27. maj til Lone Balle på mb@risskov-gym.dk, så vores køkken kan tage højde for det. Det samme gælder, hvis du ikke ønsker frokost.

Trafikforhold

Hvis du kommer i bil til Aarhus, kan det være en god idé at tage højde for, at der kan være meget trafik om morgenen.

Der er gratis parkering foran skolen på skolens parkeringsplads.

Kontakt

Skulle der være spørgsmål eller problemer med at finde de relevante oplysninger, er du selvfølgelig meget velkommen til at henvende dig til skolen på tlf. 86 21 40 77. Ansvarlig for mundtlige prøver er pædagogisk leder Morten Adler Tommerup, mt@risskov-gym.dk. Ansvarlig for de skriftlige prøver er Brian Hølledig, bg@risskov-gym.dk

Når du ankommer til skolen, bedes du henvende dig i administrationen.

Kontakt til eksaminator

Studieretningsprojektet (SRP)

Hvis du skal være censor på studieretningsprojektet, er elevernes rækkefølgeliste vedlagt i dit censorbrev.

Jeg beder dig være opmærksom på følgende, som går forud for den mundtlige prøve i studieretningsprojektet

EMU'ens FAQ om Studieretningsprojektet

Vi beder dig allerede nu tage kontakt til eksaminator for at aftale et tidspunkt for den drøftelse, der skal finde sted forud for den mundtlige eksamination.

Drøftelsen mellem dig og eksaminator skal finde sted i så god tid inden prøvedagen, at både du og eksaminator kan færdiggøre forberedelsen til den mundtlige eksamination i lyset af drøftelsen af, hvilke områder og problemstillinger eksaminanden skal uddybe.

Drøftelsen mellem dig og eksaminator kan fx foregå elektronisk eller telefonisk. Denne kommunikation er ikke en del af den mundtlige eksaminationstid og bør finde sted i så god tid inden prøvedagen, at både du og eksaminator kan færdiggøre forberedelsen til den mundtlige eksamination i lyset af drøftelsen af, hvilke områder og problemstillinger eksaminanden skal uddybe.

Det er ikke tilladt at bedømme projektet i samtalen.

Vi forventer, at samtalen varer ca. 10 minutter per opgave, medmindre der er tale om særlige forhold.

Vi har på Risskov Gymnasium indarbejdet SRP-læreplanens krav om inddragelse af basal videnskabsteori, ved at eleverne anvender den videnskabelige basismodel, som den blandt andet er blevet præsenteret ved Esben Nedenskov Petersen til ministeriets FIP om SRP februar 2018. Du kan få information om vores elevers arbejde frem mod SRP ved henvendelse til eksaminator.