Gå til hoved-indhold

Samfundsfag A - Engelsk A (Global Society Class)

Hvad er Global Society Class?

  • GSC er en studieretning vi har haft på Risskov Gymnasium siden 2009.
  • Studieretningsfagene er engelsk A og samfundsfag A.
  • Fagene samfundsfag, religion og engelsk undervises på engelsk - og eksamineres på engelsk

Hvad kræver at vælge GSC?

  • Du skal have interesse for studieretningen og for fagene
  • Du skal være klar på at tage udfordringen om at have samfundsfag og religion på engelsk op.
  • Du vil gerne lidt ekstra med din skolegang.

Hvad får jeg ud af denne studieretning?

  • Du bliver rigtig god til mundtlig og skriftlig engelsk
  • Du får en unik studiekompetence i og med du kan læse fagligt materiale på engelsk, hvilket vil hjælpe dig på din videregående uddannelse.
  • Du får et unikt klassefællesskab. I gør noget sammen der er lidt sværere og I løfter hinandens niveau.

Tidligere GSC elevers udtalelser:

"GSC har givet mig selvtilliden og de sproglige egenskaber til at arbejde og uddanne mig i udlandet, af flere omgange." Martin Hede Pedersen, student 2012

"GSC hjalp med at styrke mine engelskfærdigheder. Det hjalp en del under studietiden, hvor stort set alle videnskabelige studier var på engelsk, samt nu med engelsksproget patientkontakt." Marianne Al Mokdad, student 2012

"GSC er, efter min mening, en linje for ambitiøse elever. Elever der ønsker et undervisningsforløb, som ikke er fasttømret, men som afspejler den politiske, kulturelle og historiske udvikling i samfundet. Elever der ønsker kompetente undervisere, der formår at få alle med i undervisningen uanset niveau. Og elever der ønsker at gå i en klasse, hvor derer plads til at fejle, plads til at forbedre sig og plads til forskellighed." Birk Kjærsgaard Hansen, student 2013