Gå til hoved-indhold

Hvis du vil have styr på verden

”Jeg elsker samfundsfag og det engelske sprog, og jeg vil gerne udfordre mig selv. Samtidig vil jeg gerne blive endnu bedre til at tale engelsk” (3g Global elev)

Du kan her læse mere om vores fire samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag A • Engelsk A

Kan du se dig selv som aktiv medspiller i en globaliseret verden? Interesserer du dig for danske og internationale samfundsforhold? Har du lyst til at blive god til sprog, som du kan bruge i praksis? Så er denne studieretning noget for dig!

Læs mere her

Tre valgfag
To på mindst C-niveau
Opgradering af et naturvidenskabeligt fag fra C til B

 

Samfundsfag A • Engelsk A (Global Society Class) Undervisningen er delvist på engelsk

GSC er en studieretning vi har haft på Risskov Gymnasium siden 2009. Studieretningsfagene er Engelsk A og Samfundsfag A. Fagene Samfundsfag, religion og engelsk (selvfølgelig) undervises på engelsk - og eksamineres på engelsk. Du bliver rigtig god til mundtlig og skriftlig engelsk. Du får en unik studiekompetence i og med du kan læse fagligt materiale på engelsk, hvilket vil hjælpe dig på din videregående uddannelse. Du får et unikt klassefællesskab. I gør noget sammen der er lidt sværere og I løfter hinandens niveau.

Læs mere her

Tre valgfag
To på mindst C-niveau
Opgradering af et naturvidenskabeligt fag fra C til B

 

 

 

 

Samfundsfag A • Matematik A

I denne studieretningen arbejder du med verden omkring dig - både den helt nære og den store internationale verden. Du vil få et solidt fagligt grundlag for at forstå, hvad der formidles i den daglige nyhedsstrøm, hvad enten det handler om at fortolke grafer og tal, dykke ned i undersøgelser eller gennemskue og forholde dig kritisk til det materiale, der præsenteres i medierne.

Læs mere her

Tre valgfag
To på mindst C-niveau
Opgradering af et naturvidenskabeligt fag fra C til B

 

 

 

Samfundsfag A • Engelsk A  •  Idræt B eller Samfundsfag A  •  Matematik A - Idræt B (ESAA)

Hvis du vælger denne studieretning, vil den blandt andet fodre din interesse og udvide din forståelse for idrættens verden – både på det praktiske-aktive plan og på det teoretiske plan. Du behøver ikke at være elitestangspringer eller at have spillet håndbold hele dit liv, for at være med på denne studieretning. Denne studieretning henvender sig nemlig til alle elever, der kan lide at dyrke idræt og lære nye bevægelser.

Læs mere her

To valgfag
Et valgfag på mindst C-niveau
Opgradering af et naturvidenskabeligt fag fra C til B