Gå til hoved-indhold

Samfundsfag A - Engelsk A/Matematik A - Idræt B

Hvis du vælger denne studieretning, vil den blandt andet fodre din interesse og udvide din forståelse for idrættens verden – både på det praktiske-aktive plan og på det teoretiske plan. Du behøver ikke at være elitestangspringer eller at have spillet håndbold hele dit liv, for at være med på denne studieretning. Denne studieretning henvender sig nemlig til alle elever, der kan lide at dyrke idræt og lære nye bevægelser.

Idrætsundervisningen er alsidig – dvs. du vil blive undervist i mange forskellige idrætsgrene inden for områderne boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter. Så du kommer vidt omkring fra håndbold, fodbold og badminton til springgymnastik, moderne dans, atletik og CrossFit. Gennem disse discipliner dykker vi ned i forskellige former for træning blandt andet med henblik på at komme i god fysisk form. Vi arbejder også med kropsbevidsthed og hvordan man bliver en god holdspiller og træningskammerat. 

Undervisningen veksler mellem teori og praktik. Du får i idrætsundervisningen derfor også en grundlæggende teoriforståelse omkring anatomi, fysiologi, træningslære og en viden om sundhedsmæssige perspektiver samt lærer om dansk idrætshistorie og idrætssociologi. 

I idrætsundervisningen kan vi blandt andet arbejde sammen med samfundsfag og matematik i forløb om kropskultur, idrætsvaner, doping, fairplay, køn samt idrættens målinger, tal og statistik. 

I samfundsfagsundervisningen vil du arbejde med danske og internationale samfundsforhold. Du vil gå i dybden med emner som: Ungdomskulturen i dag, hvem har magten i vores samfund – og internationalt? Sociale mediers betydning, hvorfor stemmer vi som vi gør til forskellige valg? Hvad er demokrati overhovedet? Hvorfor skal vi betale skat? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad gør vi ved terrortruslen? Hvad er Danmarks rolle i EU? I undervisningen tager du udgangspunkt i den aktuelle samfundsdebat, og i din hverdag. 

Du skal også selv ud at undersøge verden omkring dig f.eks. i form af spørgeskemaundersøgelser og interviews. Du vil deltage i en masse sjove debatter og arrangementer med politikere og samfundsdebattører.

Når du er på denne studieretning, er du godt rustet til en videregående uddannelse og karriere indenfor fx. politi, forsvar, redningstjeneste, undervisning og socialpædagogik. 

I matematikundervisningen får du udvidet din matematiske forståelse. Undervisningen bygger videre på din matematiske viden fra folkeskolen, hvor du får lov til at dykke ned i teorien bag formlerne, som du har anvendt i folkeskolen. Du kommer til at arbejde med modeller, som beskriver elementer fra virkeligheden, hvor du kan drage matematiske konklusioner og overføre dem til den samfundsfaglige undervisning. Du vil også komme til at bearbejde data, du selv har samlet ind i samfundsfags- eller idrætsundervisningen og dermed anvende den matematiske forståelse til at analysere data.

Du bliver god til at se sammenhænge og analysere problemstillinger matematisk.  

Kan du godt lide at arbejde med tal, logik og synes du, det er skønt med et bestemt resultat på opgaver, så er matematik A noget for dig.

I engelskundervisningen får du et solidt kendskab til det engelske sprog både mundtligt og skriftligt. Undervisningen fokuserer på at du lærer at forstå, tale og skrive et flydende og korrekt engelsk – og at dit ordforråd bliver boosted. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning. 

Vi arbejder med både nyere og ældre tekster lige fra Shakespeares værker til Trumps tweets. Vi læser romaner, noveller, politiske taler, digte, sangtekster, blogindlæg, nyhedsartikler, reklamer, film og serier. Du kommer til at læse en masse engelsk litteratur - og vi dykker sammen gennem analyse, fortolkning, perspektivering og diskussion ned i sprogets og litteraturens kraftfulde og forunderlige verden.

Du vil også tilegne dig en viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede lande.

Hvis du herudover er interesseret i ESAA-ordningen eller Team Danmark-ordningen kan du her læse om den og se nogle film og interviews.