Gå til hoved-indhold

Samfundsfag A - Matematik A

I denne studieretningen arbejder du med verden omkring dig - både den helt nære og den store internationale verden. Du vil få et solidt fagligt grundlag for at forstå, hvad der formidles i den daglige nyhedsstrøm, hvad enten det handler om at fortolke grafer og tal, dykke ned i undersøgelser eller gennemskue og forholde dig kritisk til det materiale, der præsenteres i medierne.

Studieretningen er for dig, der uagtet din fremtidige vej i livet, gerne vil have et solidt fagligt grundlag for at forstå og engagere dig i verden og opnå en dybdegående matematisk forståelse.

Elevcitat: “Fagene supplerer hinanden godt i forhold til en afvekslende hverdag.”

Samfundsfag på A-niveau giver dig udsyn og indblik i samfundsforhold. Du får viden om politik, økonomi, sociologi, international politik og samfundsfaglig metode. Du vil arbejde med de samfundsfaglige og økonomiske teorier, som ligger til grund for f.eks. politiske beslutninger og som kan benyttes til at analysere og forstå verden omkring dig. Samtidigt vil du også løbende arbejde med aktuelle emner, som kunne være aktuelle sager i medierne eller danske valg.

Elevcitat: “Samfundsfag er med til at danne dig som person, og du får viden om det samfund, du lever i.“

Matematik anvendes bredt inden for mange fag og uddannelser, og med matematik på A-niveau får du et godt udgangspunkt uanset, hvad du vil efter gymnasiet. I matematik på B-niveau er der fokus på, hvordan matematik benyttes til at løse problemstillinger inden for samfundsfag eller andre fag, mens A-niveauet derudover træner matematisk argumentation, samt abstrakt og logisk tænkning. Du vil lære, hvordan du kan løfte en konkret problemstilling til et mere generelt niveau, for så at finde og argumentere for den bedste løsning.

Elevcitat: “På gymnasiet skal man have matematik uanset hvad, men i vores studieretning er det ikke et fag man har udover sin studieretning. Her er matematik i fokus, og der er rig mulighed for at gå i dybden, samt anvende matematik på virkelige problemstillinger” 

Mulighederne for faglige samspil mellem samfundsfag og matematik er mange. Der vil være naturlige samspil, hvor matematik inddrages i samfundsfag for f.eks. at forstå og anvende økonomiske teorier og modeller eller analysere og fortolke spørgeskemaundersøgelser. Ligeledes vil det være naturligt at inddrage samfundsfaglige problemstillinger i matematikundervisning, når der skal arbejdes med virkelighedsnære cases. Det kan f.eks. være en nærmere analyse af det danske og det amerikanske valgsystem for bedre at kunne forstå, hvilken betydning selve valgsystemet har for det politiske system.

Elevcitat: “Fagenes samspil er meget godt. Det mærkede man især i SRO'en, hvor vi arbejdede tværfagligt og fik brugt noget matematik på noget data, som vi så kunne bruge samfundsfags metoder til at undersøge tendenser eller komme med konklusioner.”

Interesse- og uddannelsesmuligheder

Da studieretningen har matematik på A-niveau, får du adgang til en lang række videregående uddannelser og med muligheden for at opgradere engelsk til A-niveau, er det kun et udvalg af de naturvidenskabelige videregående uddannelser, du ikke har direkte adgang til.

Så uanset, om du vil være folkeskolelærer, sygeplejerske, læse videre inden for økonomi, statskundskab, matematik eller noget helt andet, så er mulighederne mange med denne studieretning.

Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk. Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine valgfag.

Elevcitat: "Det er en studieretning som har et bredt omfang. Du får både samfundsfag, matematik på højt niveau, men der er også naturvidenskab og sprog."