Medlemmer

Formand:
Dr.phil. Bodil Due, Aarhus Universitet.

Næstformand:
Skoleleder Lise Thorn, Vorrevangsskolen.

Bestyrelsesmedlem:
Arrangementschef Mette Kier, Musikhuset Aarhus

Repræsentant for Kommune:
Christian Thomassen

Repræsentant for Region Midt:
Studerende i offentlig administration, Asbjørn Steimle Pedersen

Medarbejderrepræsentant:
Lektor, Lone Berg

Elevrepræsentant:
Lasse Panduro

Medlemmer uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant:
Lektor, Jesper Thomsen Lemke

Elevrepræsentant:
David Dinesen

Sekretær:
Rektor Gitte Horsbøl

Referent:
Sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm