Medlemmer

Formand:
Prodekan Niels Overgaard Lehmann, Aarhus Universitet

Næstformand:
Skoleleder Lise Thorn, Vorrevangskolen.

Bestyrelsesmedlem:
Partner i Creative Zoo Morten Søholm

Repræsentant for Aarhus Kommune:
Ansvarlig for onlinemarkedsføring Marie Ambrosius

Repræsentant for Region Midt:
Skoleleder Annette Roed

Medarbejderrepræsentant:
Lektor, Lone Berg

Elevrepræsentant:
Ida Krebs Bille

Medlemmer uden stemmeret

Medarbejderrepræsentant:
Lektor Christian Jensen Mortensen

Elevrepræsentant:
Peter Stougård Maunsbach

Sekretær:
Rektor Gitte Horsbøl

Referent:
Sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm