Fag på Risskov Gymnasium

Fagene på Risskov Gymnasium strækker sig fra enkeltfag som matematik og dansk til mere tværfaglige discipliner og forløb som almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

Ikke alle enkeltfag på Risskov Gymnasium vil blive oprettet hvert år, men alle fag vil blive udbudt og oprettet alt afhængig af tilmeldingen.

Fag og tværfaglige discipliner på Risskov Gymnasium:

De nye læreplaner (pr. 1/8 2017) for fagene finder du HER

Læreplaner for 3g elever herunder: 

Almen sprogforståelse

Idræt

Almen studieforberedelse

Informationsteknologi

Astronomi

Kemi

Billedkunst

Latin

Biologi

Matematik

Bioteknologi

Mediefag

Dansk

Musik

Dramatik

Naturgeografi

Engelsk

Naturvidenskabeligt grundforløb

Erhvervsøkonomi

Oldtidskundskab

Filosofi

Psykologi

Fransk

Religion

Fysik

Samfundsfag

Græsk

Spansk

Historie

Tysk