De kunstneriske fag

Risskov Gymnasium er en kreativ skole, hvor du kan udfolde dig kunstnerisk på mange forskellige måder: Vi laver store musicalopsætninger, deltager i nationale arkitektur- og kunstkonkurrencer, teaterfestivaler og den årlige filmfestival i Øst for Paradis samt afholder musikcaféer, hvor alle, der spiller sammen på skolen, kan komme og give et nummer. 

I din dagligdag på skolen vil du opleve, at der kan være musik på torvet, designudstillinger på gangene, mediefagselever med kameraer, der skildrer skolens liv, udstillinger af kunstværker og små skuespil der kommer på besøg i klasserne.

Efter skoletid kan du deltage i bigband, instrumentalundervisning og kor, du kan være med i skolens Kunstliga, som tager på museumsture eller arbejder praktisk med forskellige temaer eller du kan være med til at brande skolen f.eks. via film der bruges til åbent hus eller til at skildre Risskov Gymnasium som Grønt og bæredygtigt gymnasium.

 

Fælles for de kunstneriske fag er, at en stor del af undervisningen er anlagt på det praktiske. Du skal selv tegne, designe, synge, filme og lave skuespil. Du er selv medskaber af de produkter, der kommer ud af undervisningen og på skolen deler vi oplevelserne både i og uden for skoletiden.

Du skal vælge ét af de fire kunstneriske fag mediefag, dramatik, musik eller billedkunst på c-niveau i 1.g. 

Du kan også vælge de fire fag samt design og arkitektur på c-niveau som valgfag i 2.g og 3.g og her kan du også vælge billedkunst, mediefag, dramatik og musik på B-niveau. Det er også muligt at vælge musik som studieretning (A-niveau). Du kan læse mere om de enkelte kunstneriske fag herunder.

 

MEDIEFAG

Mediefag arbejder med levende billeder. I timerne ser og analyserer vi film, tv-serier, dokumentarer, reklamer og meget andet. Alt sammen så du bliver opmærksom på de virkemidler, der bruges og hvilken effekt de har på os, samt hvordan de kan påvirke vores følelser og oplevelser. De samme virkemidler kan du bruge til at påvirke andres oplevelse af de film, du er med til at producere i faget og på egen hånd.

I mediefag får du selv fingrene i udstyret - kameraer, lys, mikrofoner, gimbals

og redigeringscomputere, alt sammen noget skolen stiller til rådighed. Du kommer selv ud at optage, du redigerer selv og skaber derigennem dit eget produkt, som du efterfølgende kan vise frem.

Mediefags praktiske dimension går fremragende hånd i hånd med mange af de andre fag på stx og du vil opleve, at visuelle produkter, som du laver i/til andre fag vil få et højere niveau og formidler jeres faglighed mere effektfuldt.

Efter stx vil du derfor opleve at mange af de færdigheder, du får via mediefag, vil være brugbare i dit videre studie- og arbejdsliv.

 

BILLEDKUNST

Faget billedkunst handler om både praktisk og analytisk arbejde med kunstneriske og visuelle udtryk. I den største del af undervisningstiden skal du løse praktiske opgaver, som dækker over alt fra maleri, tegning, grafik, fotografi, collage til skulptur, installation og performance kunst. Også arkitektur kan indgå i undervisningen. Du får altså prøvet kræfter med en bred vifte af kreative øvelser i løbet af et undervisningsår.

Den praktiske del af faget går hånd i hånd med den analytiske og den historiske dimension i faget. Du lærer med andre ord at analysere dine egne produkter og at se dem i relation til ‘rigtige’ kunstværker lavet af kunsthistoriens store mestre. På den måde får du via undervisningen en bred indsigt i, hvordan kunsten har udviklet sig gennem forskellige historiske perioder og inden for forskellige kunstneriske genrer.

Der kræves ingen specielle tegne-evner eller kunstneriske færdigheder for at deltage i billedkunstundervisningen. Kun en nysgerrig interesse i, hvad kunst kan og hvad den bliver brugt til. Hvad skal vi med den? Og hvad siger den, om det at være menneske?

 

DESIGN

Design og arkitektur på c-niveau kan vælges som valgfag i 2.g og 3.g.

I faget design og arkitektur skal du arbejde med at finde innovative og kreative løsninger på problemer i vores designede omgivelser. Du vil i årets løb møde emner inden for tre hovedområder: Arkitektur (fx. boliger eller tårne), produktdesign (fx. lamper eller stole) og kommunikationsdesign, (fx. plakater eller logoer). 

Det helt centrale i faget er designprocessen fra problemstilling til endelige løsningsforslag og produkter, og du skal lære at arbejde med designtænkning ligesom professionelle arkitekter og designere gør. Undervejs i en designproces vil du komme til at arbejde teoretisk med fx. analyser af andre tidsperioders løsninger og med research på målgrupper og materialer. Men det meste af tiden vil du arbejde praktisk med idégenerering i ord, fotos, collager og skitser og til sidst visualiseringer af løsningerne med fx små arkitekturmodeller eller plakater og lamper, som kommer op at hænge på skolen.

Det er et fag, hvor skitseblokken og limpistolen er blandt vores vigtigste redskaber, og hvor det ikke bare er tilladt, men absolut nødvendigt at tænke ud af boksen og turde gå med de vilde idéer!

 

MUSIK

I faget musik kommer du til både at spille, synge og analysere musik.

Vi undersøger både gammel og ny musik  - bl.a. hip hop, rock, soul, klassisk og jazz.

Og vi undersøger også den kultur, den historiske tid og det samfund, musikken opstår i – nu og dengang: f.eks. barokken, caribisk musik, punk i London i 1980’erne, Black Music Matter, ungdomsoprør og subkulturer.

 

Du kommer til at arbejde med musikkens grundelementer, når du skal undersøge og forstå musik: rytmer, toner, akkorder, sound, instrumentation, arrangement. Her får du mulighed for at lære elementær teori – herunder noder.

Når du sammen med andre fagligt analyserer musik, giver det nye perspektiver på din musikoplevelse.

 

Fællessang og bandsammenspil hører naturligt til under den praktiske udøvelse i musik. Her kan ALLE være med! Du lærer at håndtere flere instrumenter på et basisniveau og får også mulighed for at specialisere dig på et instrument.

Vælger du musik som studieretning på A-niveau, får du udvidede muligheder for at komme i dybden med selv at arrangere musik og udvikle dig kreativt som musiker eller sanger gennem alle tre år.

I musikfaget får du mulighed for at udvikle dig på nye måder:  at stå på en scene, at performe, at opleve det tætte samarbejde i et band eller kor, hvor I arbejder kreativt med at skabe nye versioner af numre  – det er erfaringer og evner, du kan få god brug for i dit liv efter stx.

                                           

DRAMATIK

I dramatik arbejder vi med teater og sceniske udtryk i bred forstand. Faget er for dig, der gerne vil blive bedre til at agere på en scene.

Både kroppen, stemmen og psyken er centrale elementer i det at agere overbevisende på scenen, og fordi vi på den måde arbejder med det hele menneske, giver faget nogle uvurderlige muligheder for personlig udvikling.  

 

Gennem skuespiløvelser, samarbejdsøvelser, improvisation og leg udforsker vi vores egne muligheder på scenen. Vi lærer hvordan vi nemt selv kan udvikle teater, om hvordan vi skaber dramatisk spænding, som fanger og fastholder tilskueren, og hvordan vi kommer fra en idé til en færdig teaterforestilling.

 

Vi lærer om forskellige typer af teater fra teaterhistorien, og vi afprøver teaterhistorien på egen krop - hvad enten det er fysisk maskespil fra 1600-tallet eller moderne in-yer-face teater. Fagets teoretiske og praktiske side følges tæt ad, så alt teori får en praktisk dimension.

 

Vi besøger desuden byens teatre, hvor vi ser forestillinger og møder de medvirkende skuespillere.

 

Det at spille teater kan virke grænseoverskridende for mange, og netop derfor gør vi meget ud af at skabe et trygt rum, hvor alle får lyst til at være med. Det, at der er en god stemning på holdet, har stor betydning for det kunstneriske potentiale af arbejdet.