Mediefag 

 

Mediefag arbejder med levende billeder. I timerne ser og analyserer vi film, tv-serier, dokumentarer, reklamer og meget andet. Alt sammen så du bliver opmærksom på de virkemidler, der bruges og hvilken effekt de har på os, samt hvordan de kan påvirke vores følelser og oplevelser. De samme virkemidler kan du bruge til at påvirke andres oplevelse af de film, du er med til at producere i faget og på egen hånd.

 

I mediefag får du selv fingrene i udstyret - kameraer, lys, mikrofoner, gimbals og redigeringscomputere, alt sammen noget skolen stiller til rådighed. Du kommer selv ud at optage, du redigerer selv og skaber derigennem dit eget produkt, som du efterfølgende kan vise frem.

 

Mediefags praktiske dimension går fremragende hånd i hånd med mange af de andre fag på stx og du vil opleve, at visuelle produkter, som du laver i/til andre fag vil få et højere niveau og formidler jeres faglighed mere effektfuldt.

Efter stx vil du derfor opleve at mange af de færdigheder, du får via mediefag, vil være brugbare i dit videre studie- og arbejdsliv.