Naturgeografi

Naturgeografi - et naturvidenskabeligt fag med en samfundsfaglig vinkel.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor vi skal sorterer vores affald? Hvorfor vi skal reducere vores CO2-udledning? Eller hvordan i alverden vi skal brødføde en voksende befolkning? – alt sammen imens vi sikre en bæredygtig fremtid for os alle?! - så bliver du glad for naturgeografi.

I naturgeografi arbejder vi med aktuelle problemer og udfordringer, vi som samfund står overfor ift., hvordan vi forvalter og udnytter jordens ressourcer, miljø og klima - både i et lokalt og globalt perspektiv. 

Når du har naturgeografi bliver du rigtig god til at sætte dig ind i processer og forhold i naturen omkring os og hvordan de påvirker vores hverdag. Dermed bliver du bedre til at  deltage i diskussionerne om, hvordan vi skaber bæredygtige løsninger.