Risskov Rethink – skriftlig dansk gentænkt

Aarhus og Region Midt vil som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 rethinke og involvere, så borgerne engagerer sig, deltager og skaber; regionen skal være kulturelt laboratorium hvor alternative løsninger spirer og gror.  

Vi tager på Risskov Gymnasium denne opfordring op ved at gentænke den danske stil, så eleverne i stedet for at skrive en litterær analyse, kronik  eller et essay til deres dansklærer skal tænke videre: Vi tager i dansk eller i dansk i samarbejde med et andet fag ud i kulturbyen eller fat i kulturbytemaer,  og den viden eleverne tilegner sig, skal de formidle som fortællinger om Risskov Rethinker i et digitalt format, en webdok-format med tekst, billede og lyd.


Inspireret  af Kulturbyårets ambition om at få alternative løsninger til at spire og gro gentænker 2f formidling af sonetter i Inger Christensens Sonetkrans Sommerfugledalen.

Medium-produktionen indebar samarbejde og gentænkning af danskfagets traditionelle skriftlige formidlingspraksis med ord alene til ord, lyd og billede. 

Se mere HER


2y og dansklærer Henrik Møller har genlæst danske sange og salmer i et litterært perspektiv - med udgangspunkt i Århus Teaters teaterkoncert "Lyden af de skuldre, vi står på". 

Læs mere HER


Dansklærer Lasse Brunø og 1z gentænker forskelene mellem lyd, musik og støj gennem udstillingen Site-Specific Installation af kunstneren Zimoun.

Læs og se om klassens oplevelser med installationen HER


2c og deres dansklærer Christina Blach har læst Holbergs "Erasmus Montanus" for derefter at se Christian Lollikes opførsel af stykket på Aarhus Teater.

Læs og se om klassens oplevelser med stykket HER