Velkommen som SRP-censor - sommeren 2020

Velkommen som censor ved den mundtlige SRP-eksamen 2020 på Risskov Gymnasium.

Vi beder dig være opmærksom på følgende, som går forud for den mundtlige prøve (jf. EMU'ens FAQ om Studieretningsprojektet):

  • Vi beder dig allerede nu tage kontakt til eksaminator for at aftale et tidspunkt for den drøftelse, der skal finde sted forud for den mundtlige eksamination.
  • Drøftelsen mellem dig og eksaminator skal finde sted i så god tid inden prøvedagen, at både du og eksaminator kan færdiggøre forberedelsen til den mundtlige eksamination i lyset af drøftelsen af, hvilke områder og problemstillinger eksaminanden skal uddybe.
  • Drøftelsen mellem dig og eksaminator kan fx foregå elektronisk eller telefonisk. Denne kommunikation er ikke en del af den mundtlige eksaminationstid og bør finde sted i så god tid inden prøvedagen, at både du og eksaminator kan færdiggøre forberedelsen til den mundtlige eksamination i lyset af drøftelsen af, hvilke områder og problemstillinger eksaminanden skal uddybe.

Det er ikke tilladt at bedømme projektet i samtalen.

Vi forventer, at samtalen varer ca. 10 minutter per opgave, medmindre der er tale om særlige forhold.

Basal videnskabsteori

Vi har på Risskov Gymnasium indarbejdet SRP-læreplanens krav om inddragelse af basal videnskabsteori, ved at eleverne anvender den videnskabelige basismodel, som den blandt andet er blevet præsenteret ved Esben Nedenskov Petersen til ministeriets FIP om SRP februar 2018. Du kan finde information om vores elevers arbejde frem mod SRP her eller ved henvendelse til eksaminator.

Corona

For at minimere risiko for Corona-smitte skal eksaminator og censor vaske hænder inden eksamensstart samt i løbet af dagen, og eksaminator og censor skal sørge for, at der bliver sprittet af på elevpladsen mellem hver eksamination og på eksaminatorpladsen ved eksaminatorskifte. Mellem hver eksamination er der derfor indlagt ekstra 5 minutter, for at give tid til rengøring. I eksaminationslokalet vil der være håndsprit og klude. 

Find din eksaminator

Eksamen starter kl. 8:00, medmindre andet er angivet i rækkefølgelisten, som er vedhæftet. Når du ankommer til skolen, vil vi bede dig mødes med din eksaminator ved de høje sorte borde uden for skolens kontor/admini­stra­tion. Her vil der også være et stykke morgenbrød.

Forplejning

Foruden morgenbrød ved ankomst, arrangerer vi også frokost kl. 11:30 for de censorer og eksaminatorer, der har SRP-eksamen op til dette tidspunkt. Er der råvarer, du ikke kan tåle eller ikke spiser, vil vi meget gerne have besked herom senest onsdag d. 27. maj til pædagogisk leder Hans Elgaard Mogensen (he@risskov-gym.dk), så vores køkken kan tage højde for det. Det samme gælder, hvis du ikke ønsker frokost.

Trafikforhold

Da der kan være tæt morgentrafik på motorvejene omkring Aarhus og i Aarhus midtby, gør vi opmærksom på, at dette kan medføre forsinkelser, hvis man kører i bil til Risskov Gymnasium. Der er fri parkering på parkeringspladsen ved Risskov Gymnasium.

Øvrige spørgsmål
Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at henvende til vores kontor. Så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe.

 

Med venlig hilsen

 

Gitte Horsbøl

Rektor