Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd består af rektor, den øvrige ledelse og skolens lærere. I daglig tale kaldes det PR. I PR behandles en række sager, der har betydning for undervisning og skolens aktiviteter i øvrigt. Formanden for PR sidder i Samarbejdsudvalget og stiller op til valg til skolens bestyrelse.

Elevrådsrepræsentanter har mulighed for at deltage uden stemmeret ved behandlingen af de fleste sager i PR.

PR vælger lærernes repræsentanter til skolens tre udvalg:

  1. Aktivitetsudvalget (AU)

  2. Skoleudviklingsudvalget (SUU)

  3. Informations- og kommunikationsudvalget (IKU)