Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget (SU) ved Risskov Gymnasium fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på hele arbejdspladsen med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med skolens strategi og målsætning. I SU drøftes og informeres om skolens forhold og udvikling. Her fastlægges retningslinjer, principper og politikker for arbejds- og personaleforhold, og der diskuteres mål, strategi og resultatkontrakt.

Medlemmer

  • Rektor Gitte Horsbøl (formand)

  • GL-tillidsrepræsentant Jesper Lemche (næstformand)

  • Vicerektor Helene Clemens Petersen

  • Sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm

  • Pædagogisk leder Hans Elgaard Mogensen

  • Pædagogisk leder Brian Hølledig

  • Pædagogisk leder Peter Jensen

  • PR-formand Lone Berg

  • Arbejdsmiljørepræsentant Anita Lauridsen

  • Pedel Henrik Sørensen