Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget (SU) ved Risskov Gymnasium fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på hele arbejdspladsen med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med skolens strategi og målsætning. I SU drøftes og informeres om skolens forhold og udvikling. Her fastlægges retningslinjer, principper og politikker for arbejds- og personaleforhold, og der diskuteres mål, strategi og resultatkontrakt.

Medlemmer

  • Rektor Gitte Horsbøl (formand)
  • GL-tillidsrepræsentant Christian Jensen Mortensen (næstformand)
  • Vicerektor Helene Clemens Petersen
  • Sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm
  • Pædagogisk leder Hans Elgaard Mogensen
  • Pædagogisk leder Brian Hølledig
  • PR-formand Michael Grankvist
  • Arbejdsmiljørepræsentant Jens Jacob Thomsen
  • Pedel Henrik Sørensen