Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget ved Risskov Gymnasium fastlægger rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på hele arbejdspladsen med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med skolens strategi og kvalitetsplan. I Samarbejdsudvalget drøftes og informeres om skolens forhold og udvikling og fastlægges retningslinjer, principper og politikker for arbejds- og personaleforhold.