Risskov Gymnasiums personalepolitik

Formål:

  1. Vi ønsker at styrke skolens arbejde med at uddanne fagligt dygtige, selvstændige, ansvarlige, kreative og innovative studenter. Dette opnås ved, at der på skolen udføres et seriøst arbejde på grundlag af det til enhver tid eksisterende lovgrundlag for gymnasiet og ved hele tiden at have fokus på udvikling af fællesskab, viden og kreativitet. 

  2. Vi ønsker at sikre fastholdelsen af Risskov Gymnasium som en god arbejdsplads med kompetente og ansvarlige medarbejdere ved at give den enkelte medarbejder muligheder for faglig, pædagogisk og personlig udvikling og sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

  3. Vi ønsker at medvirke til at opfylde kravene om kompetenceudvikling, mangfoldighed, fleksibilitet og fornyelse i medarbejdergruppen, som er skolens største aktiv. Dette understøttes ved en målrettet efter- og videreuddannelse og ved rekruttering af nye medarbejdere.

  4. Vi ønsker at give mulighed for, at alle på skolen kan forholde sig åbent og reflektivt til forandring og give plads til udvikling af nye ideer.

  5. Vi ønsker at understøtte en demokratisk kultur, der inddrager medarbejdere og elever i beslutninger om skolens drift og udvikling.  

Her kan du se de forskellige aspekter af Risskov Gymnasiums personalepolitik.

Personalepolitik (pdf)

Ledelsespolitik (pdf)

Ansættelse og afsked (pdf)

Procedure for afskedigelse begrundet i skolens forhold (pdf)

Introduktion af nyt personale (pdf)

Kompetenceudvikling (pdf)

E-mail-politik (pdf)

Ligestillingspolitik (pdf)

Lønpolitik (pdf)

Stresspolitik (pdf)

Sygepolitik (pdf)

Rygepolitik (pdf)

Seniorpolitik (pdf)

Politik om vold og trusler (pdf)

Handleplan for udmøntning af det sociale kapitel (pdf)

Adfærdspolitik (pdf)