På Risskov Gymnasium vil vi skabe en attraktiv skole, som

  1. Tager udgangspunkt i den enkelte elevs læring.

  2. Skaber en optimal baggrund for læringen ved at sikre kendskab til og anvendelse af nyere pædagogiske og didaktiske tilgange.

  3. Udvikler den gode undervisning ved at sikre et tillids- og omsorgsfuldt miljø gennem åbenhed og tydelige forventninger.

  4. Udvikler faglighedsbegrebet gennem fokus på fx sciencegymnasiet, sprog, samfund og kultur.

  5. Via samspil mellem fagene, de tre fakulteter og forbindelser med institutioner i udlandet uddanner eleverne til at se sammenhænge og helheder i deres omverden.

  6. Åbner skolen for eleverne ved i samarbejde med elevrådet at udvikle faglige og kulturelle fritidstilbud uden for skoletiden.

  7. Tilrettelægger og udvikler undervisningen, så den i højere grad appellerer til begge køn.

  8. Skaber forudsætninger for at elevoptaget afspejler den generelle befolkningssammensætning.

  9. Etablerer et forpligtende samarbejde med grundskole, andre ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervs- og kulturinstitutioner.

  10. Tilstræber, at en endnu større del af eleverne fortsætter på en videregående uddannelse.