Studieretninger 2019/2020


Studieretningsoversigt: 2019/2020                      Tidligere studieretninger: 2018/2019 og 2017/2018 og 2016/2017

Naturvidenskabelige studieretninger

Vi tilbyder fire forskellige naturvidenskabelige studieretninger. Hvis du har lyst til at blive en del af Risskov Gymnasiums spændende og udfordrende naturvidenskabelige miljø med undervisning i universets opbygning, genteknologi, klimaændringer mv., så er en af disse studieretninger noget for dig:

 • Matematik A - Fysik A - Kemi B
 • Matematik A - Kemi A - Fysik B
 • Biologi A - Kemi B
 • Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B 

Sproglige studieretninger

Vi tilbyder seks forskellige studieretninger med fokus på sprog, kultur og kommunikation. De sproglige studieretninger giver dig et stærkere internationalt udsyn og bedre forståelse af din egen kulturelle baggrund. Har du lyst til at dykke ned i verdens sprog og kulturer, så er en af disse studieretninger noget for dig:

 • Tysk fortsættersprog A eller Fransk begyndersprog A - Engelsk A - Samfundsfag B (Europalinjen)
 • Engelsk A - Spansk begynder A – Latin C
 • Engelsk A - Spansk A - Tysk fortsættersprog B eller Fransk begyndersprog B
 • Græsk A - Latin A

Kunstneriske studieretninger

Vi tilbyder to musikalske studieretninger, hvor du bl.a. kommer til at arbejde analytisk og teoretisk med musik. Du kommer også til at spille, synge og lave performance.I den ene studieretning samarbejder musik og engelsk om sangtekster, litteratur om musik og musikkens historie i engelsksprogede kulturer. I den anden samarbejder matematik og musik om talsymbolik, talforhold i musikkens lyd, akustik og moderne kompositionsprincipper. Er du optaget af musik og har lyst til at arbejde med musik i samspil med andre fag, så er en af disse studieretninger noget for dig:

 • Musik A - Engelsk A
 • Musik A - Matematik A

 

 

Samfundsfaglige studieretninger

Vi tilbyder to samfundsvidenskabelige studieretninger. Den ene studieretning har vi også som engelsksproget, hvor undervisningen i samfundsfag, historie og religion foregår på engelsk. Derudover tilbyder vi en særlig studieretning for idrætselever, herunder ESAA og Team Danmark-elever, der planlægges med morgentræning. Har du interesse for politik, økonomi og sociologi? Har du lyst til at engagere dig i aktuelle samfundsforhold og blive klædt på til at argumentere og debattere, så er én af disse studieretninger noget for dig:

 • Samfundsfag A - Engelsk A
 • Global Society Class: Samfundsfag A - Engelsk A
 • Samfundsfag A - Matematik A
 • Samfundsfag A - Matematik A/Engelsk A - Idræt B (ESAA)